Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 22. lokakuuta 2009 - Strasbourg

13. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


13.1. Guinea (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 ja B7-0125/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0102/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 ja B7-0125/2009)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols ja Harlem Désir S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock ja Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2009)0059)


13.2. Iran (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 ja B7-0126/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0104/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 ja B7-0126/2009):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka ja Martin Kastler PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes ja Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta
Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta
Miguel Portas ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta
Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2009)0060)


13.3. Sri Lanka (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 ja B7-0127/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0100/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 ja B7-0127/2009)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam ja Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta
Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock ja Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta
Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2009)0061)

Puheenvuorot:

Thomas Mann esitti PPE-ryhmän puolesta suullisen tarkistuksen, jolla poistetaan johdanto-osan viite 3 (suullinen tarkistus hyväksyttiin).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö