Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2009. október 22., Csütörtök - Strasbourg

13. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


13.1. Guinea (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 és B7-0125/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0102/2009

(amely a B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 és B7-0125/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan és Bogusław Sonik, a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols és Harlem Désir, az S&D képviselőcsoport nevében
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez és Charles Goerens, az ALDE képviselőcsoport nevében
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock és Ryszard Antoni Legutko, az ECR képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2009)0059)


13.2. Irán (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 és B7-0126/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0104/2009

(amely a B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 és B7-0126/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka és Martin Kastler, a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes és Gianni Pittella, az S&D képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez és Charles Goerens, az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen és Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Struan Stevenson, az ECR képviselőcsoport nevében
Miguel Portas és Helmut Scholz, az GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Fiorello Provera, a EFD képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2009)0060)


13.3. Sri Lanka (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 és B7-0127/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0100/2009

(amely a B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 és B7-0127/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam és Eduard Kukan, a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, az S&D képviselőcsoport nevében
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez és Charles Goerens, az ALDE képviselőcsoport nevében
Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock és Nirj Deva, az ECR képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2009)0061)

Felszólalások:

Thomas Mann, a PPE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosítást terjeszt elő a 3. bevezető hivatkozás törlése érdekében (a szóbeli módosítást elfogadták).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat