Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2009 m. spalio 22 d. - Strasbūras

13. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


13.1. Gvinėja (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 ir B7-0125/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0102/2009

(keičiama B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 ir B7-0125/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols ir Harlem Désir S&D frakcijos vardu
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez ir Charles Goerens ALDE frakcijos vardu
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock ir Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2009)0059).


13.2. Iranas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 ir B7-0126/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0104/2009

(keičiama B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 ir B7-0126/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka ir Martin Kastler PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes ir Gianni Pittella S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez ir Charles Goerens ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu
Struan Stevenson ECR frakcijos vardu
Miguel Portas ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu
Fiorello Provera EFD frakcijos vardu

Priimta (P7_TA(2009)0060).


13.3. Šri Lanka (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 ir B7-0127/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0100/2009

(keičiama B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 ir B7-0127/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam ir Eduard Kukan PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez ir Charles Goerens ALDE frakcijos vardu
Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock ir Nirj Deva ECR frakcijos vardu
Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu

Priimta (P7_TA(2009)0061)

Kalbėjo:

Thomas Mann PPE frakcijos vardu, jis pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo siekiama išbraukti 3 nurodomąją dalį (žodinis pakeitimas priimtas).

Teisinė informacija - Privatumo politika