Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2009. gada 22. oktobris - Strasbūra

13. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


13.1. Gvineja (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 un B7-0125/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0102/2009

(aizstāj B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 un B7-0125/2009)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā,
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols un Harlem Désir S&D grupas vārdā,
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez un Charles Goerens ALDE grupas vārdā,
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā,
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock un Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā,
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2009)0059).


13.2. Irāna (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 un B7-0126/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0104/2009

(aizstāj B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 un B7-0126/2009)

Iesnieguši šādi deputāti:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka un Martin Kastler PPE grupas vārdā,
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes un Gianni Pittella S&D grupas vārdā,
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez un Charles Goerens ALDE grupas vārdā,
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,
Struan Stevenson ECR grupas vārdā,
Miguel Portas un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā,
Fiorello Provera EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2009)0060).


13.3. Šrilanka (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 un B7-0127/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0100/2009

(aizstāj B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 un B7-0127/2009)

Iesnieguši šādi deputāti:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam un Eduard Kukan PPE grupas vārdā,
Véronique De Keyser S&D grupas vārdā,
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez un Charles Goerens ALDE grupas vārdā,
Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā,
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock un Nirj Deva ECR grupas vārdā,
Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2009)0061).

Uzstāšanās

Thomas Mann PPE grupas vārdā iepazīstināja ar mutisku grozījumu - svītrot 3. atsauci (mutisko grozījumu pieņēma).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika