Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 22 octombrie 2009 - Strasbourg

13. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


13.1. Guineea (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 şi B7-0125/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ RC-B7-0102/2009

care înlocuieşte B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 şi B7-0125/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols şi Harlem Désir, în numele Grupului S&D
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez şi Charles Goerens, în numele Grupului ALDE
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda şi Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock şi Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR
Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2009)0059)


13.2. Iran (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 şi B7-0126/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ RC-B7-0104/2009

care înlocuieşte B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 şi B7-0126/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka şi Martin Kastler, în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes şi Gianni Pittella, în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez şi Charles Goerens, în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE
Struan Stevenson, în numele Grupului ECR
Miguel Portas şi Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL
Fiorello Provera, în numele Grupului EFD

Adoptat (P7_TA(2009)0060)


13.3. Sri Lanka (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 şi B7-0127/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ RC-B7-0100/2009

care înlocuieşte B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 şi B7-0127/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam şi Eduard Kukan, în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez şi Charles Goerens, în numele Grupului ALDE
Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock şi Nirj Deva, în numele Grupului ECR
Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P7_TA(2009)0061)

Intervenţii:

Thomas Mann, în numele Grupului PPE, pentru a depune un amendament oral în vederea eliminării celei de-a treia referiri (amendamentul oral a fost reţinut).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate