Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 22. oktober 2009 - Strasbourg

13. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


13.1. Gvineja (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 in B7-0125/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0102/2009

(ki nadomešča B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 in B7-0125/2009),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols in Harlem Désir v imenu skupine S&D
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez in Charles Goerens v imenu skupine ALDE
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock in Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR
Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2009)0059)


13.2. Iran (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 in B7-0126/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0104/2009

(ki nadomešča B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 in B7-0126/2009),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka in Martin Kastler v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes in Gianni Pittella v imenu skupine S&D
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez in Charles Goerens v imenu skupine ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE
Struan Stevenson v imenu skupine ECR
Miguel Portas in Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL
Fiorello Provera v imenu skupine EFD

Sprejeto (P7_TA(2009)0060)


13.3. Šrilanka (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 in B7-0127/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0100/2009

(ki nadomešča B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 in B7-0127/2009),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam in Eduard Kukan v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser v imenu skupine S&D
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez in Charles Goerens v imenu skupine ALDE
Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock in Nirj Deva v imenu skupine ECR
Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P7_TA(2009)0061)

Govorili so:

Thomas Mann v imenu skupine PPE, ki je podal ustni predlog spremembe za črtanje navedbe sklicevanja 3 (ustni predlog spremembe je bil upoštevan).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov