Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 22 oktober 2009 - Strasbourg

13. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


13.1. Guinea (omröstning)

13.2. Iran (omröstning)

13.3. Sri lanka (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy