Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 22. oktoober 2009 - Strasbourg

16. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)

AGRI komisjon

- ELi põllumajandus ja kliimamuutused (2009/2157(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, ITRE)

- Agriculture in areas with natural handicaps: A special health check (2009/2156(INI)) (dokument ei ole veel eesti keelde tõlgitud)
(nõuandvad komisjonid: REGI)

- Ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamine (2009/2155(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)

- Põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika: millist strateegiat kasutada? (2009/2105(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, IMCO)

CULT komisjon

- ELi noorsoostrateegia: investeerimine ja mobiliseerimine (2009/2159(INI))

- Europeana – järgmised sammud (2009/2158(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, JURI)

- Ülikoolide ja ettevõtjate dialoog: uus partnerlus Euroopa ülikoolide moderniseerimiseks (2009/2099(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE)

DEVE komisjon

- Ülemaailmse finants- ja majanduskriisi mõju arengumaadele ja arengukoostööle (2009/2150(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON, INTA)

- Geograafiliste ja temaatiliste strateegiadokumentide vaheläbivaatamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend (2009/2149(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, INTA)

ENVI komisjon

- Raport komisjoni rohelise raamatu "Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus" kohta (2009/2153(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI, ITRE)

- Raport komisjoni valge raamatu "Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik" kohta (2009/2152(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN, REGI)

- Raport komisjoni teatise "Ühenduse lähenemisviis loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamisele" kohta (2009/2151(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI, LIBE, REGI)

- Raport komisjoni teatise "Elundidoonorluse ja elundite siirdamise tegevuskava (2009-2015): liikmesriikidevaheline tugevdatud koostöö" kohta (2009/2104(INI))
(nõuandvad komisjonid: JURI, LIBE)

- Raport komisjoni teatise "Vähktõve vastu võitlemise meede: Euroopa partnerlus" kohta (2009/2103(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, EMPL, ITRE)

PECH komisjon

- Uus hoog Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale (2009/2107(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)

- Roheline raamat ühise kalanduspoliitika reformi kohta (2009/2106(INI))

TRAN komisjon

- Autovedudega seotud sotsiaalõigusnormide tõsiste rikkumiste eest kehtestatud karistused (2009/2154(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, LIBE)

- Transpordi jätkusuutlik tulevik (2009/2096(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, ITRE, REGI)

- Strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani (2009/2095(INI))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 90))

DEVE komisjon

- AKV-EÜ partnerluslepingu ("Cotonou leping") teistkordne läbivaatamine (2009/2165(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika