Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2009. gada 22. oktobris - Strasbūra

16. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

AGRI komiteja

- Eiropas Savienības lauksaimniecība un klimata pārmaiņas (2009/2157(INI))
(atzinums: ENVI, ITRE)

- Lauksaimniecība apgabalos ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem — īpaša pārbaude (2009/2156(INI))
(atzinums: REGI)

- KLP vienkāršošana (2009/2155(INI))
(atzinums: ENVI)

- Lauksaimniecības produktu kvalitātes politika — kāda ir pareizā stratēģija? (2009/2105(INI))
(atzinums: ENVI, IMCO)

CULT komiteja

- ES jaunatnes stratēģija — ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus (2009/2159(INI))

- Europeana — nākamie soļi (2009/2158(INI))
(atzinums: ITRE, JURI)

- Universitāšu un uzņēmējdarbības jomas pārstāvju dialogs — jauna partnerība universitāšu modernizācijai (2009/2099(INI))
(atzinums: EMPL, ITRE)

DEVE komiteja

- Pasaules finanšu un ekonomikas krīzes ietekme uz jaunattīstības valstīm un attīstības sadarbību (2009/2150(INI))
(atzinums: ECON, INTA)

- Ģeogrāfisko programmu un tematisko programmu stratēģijas dokumentu termiņa vidusposma pārskats, kas veicams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar kuru izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā (2009/2149(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, INTA)

ENVI komiteja

- Ziņojums par Komisijas Zaļo grāmatu par bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā (2009/2153(INI))
(atzinums: AGRI, ITRE)

- Ziņojums par Komisijas Balto grāmatu „Adaptācija klimata pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības pamatprincipus” (2009/2152(INI))
(atzinums: DEVE, AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN, REGI)

- Ziņojums par Komisijas paziņojumu „Kopienas pieeja dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršanai” (2009/2151(INI))
(atzinums: AGRI, LIBE, REGI)

- Ziņojums par Komisijas paziņojumu "Rīcības plāns orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā (2009-2015). Ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm" (2009/2104(INI))
(atzinums: JURI, LIBE)

- Ziņojums par Komisijas paziņojumu par vēža apkarošanu — Eiropas partnerība (2009/2103(INI))
(atzinums: FEMM, EMPL, ITRE)

PECH komiteja

- Jauns impulss Eiropas akvakultūras ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (2009/2107(INI))
(atzinums: ENVI)

- Zaļā grāmata "Kopējās zivsaimniecības politikas reforma" (2009/2106(INI))

TRAN komiteja

- Sodi par nopietniem sociālās jomas noteikumu pārkāpumiem autotransporta nozarē (2009/2154(INI))
(atzinums: EMPL, LIBE)

- Ilgtspējīga nākotne transportam (2009/2096(INI))
(atzinums: ENVI, ITRE, REGI)

- Stratēģiskie mērķi un ieteikumi ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā (2009/2095(INI))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 90. pants)

DEVE komiteja

- ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma (Kotonū nolīguma) otrā pārskatīšana (2009/2165(INI))
(atzinums: INTA)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika