Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 22 ta' Ottubru 2009 - Strasburgu

16. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AGRI

- L-agrikoltura tal-UE u l-bidla fil-klima (2009/2157(INI))
(opinjoni: ENVI, ITRE)

- L-agrikoltura f'żoni bi żvantaġġi naturali: evalwazzjoni speċifika (2009/2156(INI))
(opinjoni: REGI)

- Simplifikazzjoni tal-PAK (2009/2155(INI))
(opinjoni: ENVI)

- Il-politika dwar il-kwalità tal-prodotti agrikoli: liema strateġija għandna nsegwu? (2009/2105(INI))
(opinjoni: ENVI, IMCO)

Kumitat CULT

- Strateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ – Investiment u Responsabilizzazzjoni (2009/2159(INI))

- Europeana - il-passi li jmiss (2009/2158(INI))
(opinjoni: ITRE, JURI)

- Djalogu bejn l-Universitajiet u n-Negozji: Sħubija ġdida għall-modernizzazzjoni tal-universitajiet tal-Ewropa (2009/2099(INI))
(opinjoni: EMPL, ITRE)

Kumitat DEVE

- L-effetti tal-kriżi ekonomika u finanzjarja globali fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u fuq il-koperazzjoni għall-iżvilupp (2009/2150(INI))
(opinjoni: ECON, INTA)

- L-analiżi ta' nofs it-term tad-dokumenti ta' strateġija ġeografiċi u tematiċi skont ir-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp (2009/2149(INI))
(opinjoni: AFET, BUDG, INTA)

Kumitat ENVI

- Rapport dwar il-Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-ġestjoni tal-bijoskart fl-Unjoni Ewropea (2009/2153(INI))
(opinjoni: AGRI, ITRE)

- Rapport dwar il-White Paper tal-Kummissjoni: "L-adattament għall-bidla fil-klima: Lejn Qafas Ewropew għall-azzjoni" (2009/2152(INI))
(opinjoni: DEVE, AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN, REGI)

- Rapport dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni: Approċċ Komunitarju dwar il-prevenzjoni tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem (2009/2151(INI))
(opinjoni: AGRI, LIBE, REGI)

- Rapport dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni: Pjan ta' azzjoni dwar id-donazzjoni u t-trapjant tal-organi (2009-2015): Koperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri (2009/2104(INI))
(opinjoni: JURI, LIBE)

- Rapport dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar Azzjoni kontra l-kanser: Sħubija Ewropea (2009/2103(INI))
(opinjoni: FEMM, EMPL, ITRE)

Kumitat PECH

- Spinta ġdida għall-Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli tal-Akkwakultura Ewropea (2009/2107(INI))
(opinjoni: ENVI)

- Green Paper dwar ir-riforma tal-politika komuni tas-sajd (2009/2106(INI))

Kumitat TRAN

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli bil-Malti: Penalties for serious infringements against the social rules in road transport (2009/2154 (INI)) (opinion:EMPL, LIBE)

- Futur sostenibbli għat-trasport (2009/2096(INI))
(opinjoni: ENVI, ITRE, REGI)

- Għanijiet strateġiċi u rakkomandazzjonijiet għall-politika tat-trasport marittimu tal-UE sal-2018 (2009/2095(INI))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 90 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat DEVE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli bil-Malti: The second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the "Cotonou Agreement") (2009/2165(INI))
(opinjoni: INTA)

Avviż legali - Politika tal-privatezza