Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 22 октомври 2009 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Трансфер на бюджетни кредити
 3.Внесени документи
 4.Проблематиката на ограничения достъп на развиващите се страни до някои ваксини (разискване)
 5.Финансовото и икономическо положение в Молдова (разискване)
 6.Доклад на Независима международна анкетна мисия относно конфликта в Грузия (разискване)
 7.Награда „Сахаров“ 2009 (обявяване на лауреата)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Проект за общ бюджет на Европейския съюз - Финансова година 2010 г. (гласуване)
  
8.2.Проект на общ бюджет 2010 г. (раздел III - Комисия) (гласуване)
  
8.3.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г. (раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX) (гласуване)
  
8.4.Коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 (Общ регламент за ООП ) * (гласуване)
  
8.6.ШИС II и ВИС (гласуване)
  
8.7.Изграждане на демокрацията в областта на външните отношения (гласуване)
  
8.8.Институционални аспекти на създаването на Европейска служба за действия в областта на външната политика (гласуване)
  
8.9.Подготовка на срещата на Европейския съвет и среща на върха ЕС/САЩ (2 и 3 ноември 2009 г.) (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
12.1.Гвинея
  
12.2.Иран
  
12.3.Шри Ланка
 13.Време за гласуване
  
13.1.Гвинея (гласуване)
  
13.2.Иран (гласуване)
  
13.3.Шри Ланка (гласуване)
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Състав на комисиите
 16.Решения относно някои документи
 17.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от правилника)
 18.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 19.График на следващите заседания
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (203 kb) Присъствен списък (62 kb)    Резултати от поименно гласуване (1392 kb) 
 
Протокол (141 kb) Присъствен списък (23 kb) Резултати от гласувания (1222 kb) Резултати от поименно гласуване (1219 kb) 
 
Протокол (259 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от гласувания (1118 kb) Резултати от поименно гласуване (1159 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност