Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 22. oktober 2009 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Bevillingsoverførsler
 3.Modtagne dokumenter
 4.Problemet vedrørende udviklingslandenes begrænsede adgang til visse vacciner (forhandling)
 5.Den finansielle og økonomiske situation i Moldova (forhandling)
 6.Rapport fra den uafhængige internationale undersøgelsesmission vedrørende konflikten i Georgien (forhandling)
 7.Sakharov-prisen 2009 (bekendtgørelse af vinderen)
 8.Afstemningstid
  8.1.Budgetproceduren 2010 (afstemning)
  8.2.Forslag til det almindelige budget 2010 (Sektion III - Kommissionen) (afstemning)
  8.3.Forslag til det almindelige budget 2010 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX) (afstemning)
  8.4.Tilpasning af Europolansattes vederlag og tillæg * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  8.5.Ændring af fusionsmarkedsordningen * (afstemning)
  8.6.Status over SIS II og VIS (afstemning)
  8.7.Opbygning af demokrati i eksterne forbindelser (afstemning)
  8.8.Oprettelse af en tjeneste for EU's optræden udadtil (afstemning)
  8.9.Forberedelse af mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd og topmødet EU/USA (2. og 3. november 2009) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  12.1.Guinea
  12.2.Iran
  12.3.Sri Lanka
 13.Afstemningstid
  13.1.Guinea (afstemning)
  13.2.Iran (afstemning)
  13.3.Sri Lanka (afstemning)
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Udvalgenes sammensætning
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 17.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 123)
 18.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 19.Tidspunkt for næste møde
 20.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (178 kb) Deltagerliste (61 kb)    Afstemning ved navneopråb (1392 kb) 
 
Protokol (134 kb) Deltagerliste (23 kb) Afstemningsresultater (1189 kb) Afstemning ved navneopråb (1216 kb) 
 
Protokol (225 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (877 kb) Afstemning ved navneopråb (1124 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik