Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 22 oktober 2009 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Kredietoverschrijvingen
 3.Ingekomen stukken
 4.Beperkte beschikbaarheid van vaccins voor ontwikkelingslanden (debat)
 5.Financiële en economische situatie in Moldavië (debat)
 6.Rapport van de onafhankelijke internationale onderzoeksmissie voor het conflict in Georgië (debat)
 7.Sacharov-prijs 2009 (bekendmaking van de winnaar)
 8.Stemmingen
  
8.1.Begrotingsjaar 2010 (stemming)
  
8.2.Ontwerp van algemene begroting 2010 (afdeling III - Commissie) (stemming)
  
8.3.Ontwerp van algemene begroting 2010 (afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (stemming)
  
8.4.Aanpassing van de salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 "Integrale-GMO-verordening" * (stemming)
  
8.6.(stemming)
  
8.7.Het steunen van democratisch bestuur in buitenlandse betrekkingen (stemming)
  
8.8.De institutionele aspecten van de oprichting van een Europese dienst voor het externe optreden (stemming)
  
8.9.Voorbereiding van de bijeenkomst van de TEC en de top EU/USA (2 en 3 november 2009) (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
12.1.Guinee
  
12.2.Iran
  
12.3.Sri Lanka
 13.Stemmingen
  
13.1.Guinee (stemming)
  
13.2.Iran (stemming)
  
13.3.Sri Lanka (stemming)
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Samenstelling commissies
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 18.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (180 kb) Presentielijst (61 kb)    Hoofdelijke stemming (1392 kb) 
 
Notulen (139 kb) Presentielijst (23 kb) Uitslag van de stemming (1437 kb) Hoofdelijke stemming (1212 kb) 
 
Notulen (227 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (867 kb) Hoofdelijke stemming (1053 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid