Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 22 października 2009 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przesunięcie środków
 3.Składanie dokumentów
 4.Problem ograniczonego dostępu krajów rozwijających się do niektórych szczepionek (debata)
 5.Sytuacja finansowa i gospodarcza w Mołdowie (debata)
 6.Sprawozdanie Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ds. konfliktu w Gruzji (debata)
 7.Nagroda Sacharowa za rok 2009 (ogłoszenie laureata)
 8.Głosowanie
  
8.1.Budżet 2010 (głosowanie)
  
8.2.Projekt budżetu ogólnego 2010 (sekcja III - Komisja) (głosowanie)
  
8.3.Projekt budżetu ogólnego 2010 (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (głosowanie)
  
8.4.Dostosowanie wynagrodzenia podstawowego i dodatków pracowników Europolu * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych * (głosowanie)
  
8.6.(głosowanie)
  
8.7.Wsparcie rządów demokratycznych w ramach stosunków zewnętrznych (głosowanie)
  
8.8.Aspekty instytucjonalne utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (głosowanie)
  
8.9.Przygotowanie posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej oraz Szczytu UE/USA (2 i 3 listopada 2009) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
12.1.Gwinea
  
12.2.Iran
  
12.3.Sri Lanka
 13.Głosowanie
  
13.1.Gwinea (głosowanie)
  
13.2.Iran (głosowanie)
  
13.3.Sri Lanka (głosowanie)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 15.Skład komisji
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 18.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (179 kb) Lista obecności (61 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1392 kb) 
 
Protokół (136 kb) Lista obecności (23 kb) Wyniki głosowania (1294 kb) Wyniki głosowań imiennych (870 kb) 
 
Protokół (230 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (1059 kb) Wyniki głosowań imiennych (889 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności