Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 22. októbra 2009 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Presun rozpočtových prostriedkov
 3.Predložené dokumenty
 4.Otázka obmedzeného prístupu rozvojových krajín k niektorým očkovacím látkam (rozprava)
 5.Finančná a hospodárska situácia v Moldavsku (rozprava)
 6.Správa nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie o konflikte v Gruzínsku (rozprava)
 7.Sacharovova cena 2009 (oznámenie laureáta)
 8.Hlasovanie
  8.1.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010 (hlasovanie)
  8.2.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2010 (oddiel III - Komisia) (hlasovanie)
  8.3.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2010 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX) (hlasovanie)
  8.4.Úprava základných platov a príplatkov zamestnancov Europolu * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.5.Zmena nariadenia (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) * (hlasovanie)
  8.6.(hlasovanie)
  8.7.Podpora demokratickej vláde vo vonkajších vzťahoch (hlasovanie)
  8.8.Inštitucionálne aspekty vzniku európskej služby pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)
  8.9.Príprava zasadnutia CET a samit EÚ/USA (2. a 3. november 2009) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  12.1.Guinea
  12.2.Irán
  12.3.Srí Lanka
 13.Hlasovanie
  13.1.Guinea (hlasovanie)
  13.2.Irán (hlasovanie)
  13.3.Srí Lanka (hlasovanie)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Zloženie výborov
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 17.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 18.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní
 20.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (181 kb) Prezenčná listina (61 kb)    Hlasovania podľa mien (1392 kb) 
 
Zápisnica (135 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledky hlasovaní (1303 kb) Hlasovania podľa mien (1215 kb) 
 
Zápisnica (224 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (1050 kb) Hlasovania podľa mien (1122 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia