Index 
Jegyzőkönyv
PDF 235kWORD 139k
2009. október 22., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Előirányzatok átcsoportosítása
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.A fejlődő országok egyes oltóanyagokhoz való korlátozott hozzáférésének problémája (vita)
 5.A pénzügyi és gazdasági helyzet Moldovában (vita)
 6.A grúziai konfliktussal foglalkozó független nemzetközi vizsgálóbizottság jelentése (vita)
 7.A 2009. évi Szaharov-díj (a díjazott megnevezése)
 8.Szavazások órája
  8.1.Általános költségvetés-tervezet - 2010-es költségvetési év (szavazás)
  8.2.2010-es általános költségvetés-tervezet (III. szakasz - Bizottság) (szavazás)
  8.3.2010-es általános költségvetés-tervezet (I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. szakaszok) (szavazás)
  8.4.Az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások kiigazítása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.5.Az 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosítása * (szavazás)
  8.6.A SIS II és a VIS jelenlegi helyzete (szavazás)
  8.7.A demokratikus kormányzás támogatása a külkapcsolatok keretében (szavazás)
  8.8.Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai (szavazás)
  8.9.A CET (Transzatlanti Gazdasági Tanács) és AZ EU/USA csúcstalálkozó előkészítése (2009. november 2. és 3.) (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  12.1.Guinea
  12.2.Irán
  12.3.Srí Lanka
 13.Szavazások órája
  13.1.Guinea (szavazás)
  13.2.Irán (szavazás)
  13.3.Sri Lanka (szavazás)
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 15.A bizottságok tagjai
 16.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 17.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)
 18.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 19.A következő ülések időpontjai
 20.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 33/2009 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0015/2009 - C7-0209/2009 - 2009/2136(BGD)).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást a költségvetési rendelet 2. cikkének (3) bekezdése alapján.

°
° ° °

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Számvevőszék V/08/AB/09 sz. előirányzat-átcsoportosítási javaslatát.

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően engedélyezte az átcsoportosítást a költségvetési rendelet 2. cikkének (3) bekezdése alapján.


3. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről (kodifikált szöveg) (COM(2009)0530 - C7-0221/2009 - 2009/0149(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

- A DEC 35/2009. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (N7-0020/2009 - C7-0226/2009 - 2009/2148(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok és közokiratok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési tanúsítvány bevezetéséről (COM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

LIBE

- Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács …/…/EK rendelete […] a hulladékra vonatkozó statisztikákról (Kodifikált szöveg) (COM(2009)0535 - C7-0239/2009 - 2009/0151(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

- A DEC 37/2009. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (N7-0021/2009 - C7-0240/2009 - 2009/2160(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 40/2009. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (N7-0022/2009 - C7-0241/2009 - 2009/2162(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 42/2009. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (N7-0023/2009 - C7-0242/2009 - 2009/2163(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- Javaslat: a Tanács rendelete a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló 1104/2008/EK rendelet módosításáról (COM(2009)0508 - C7-0244/2009 - 2009/0136(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG

- Javaslat: a Tanács határozata a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló 2008/839/IB határozat módosításáról (COM(2009)0509 - C7-0245/2009 - 2009/0137(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG

- A DEC 41/2009. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0024/2009 - C7-0246/2009 - 2009/2164(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG


4. A fejlődő országok egyes oltóanyagokhoz való korlátozott hozzáférésének problémája (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0100/2009), felteszi: Charles Goerens, az ALDE képviselőcsoport nevében: A fejlődő országok egyes vakcinákhoz való korlátozott hozzáférése (B7-0214/2009)

Charles Goerens kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Leonard Orban (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Gay Mitchell, a PPE képviselőcsoport nevében, és egyben jelzi, hogy nem működnek a liftek a Parlament épületében (Az elnök azt válaszolja, hogy az Elnökség hozzájárulásával az illetékes szolgálatokhoz fog fordulni), Michael Cashman, az S&D képviselőcsoport nevében, Frédérique Ries, az ALDE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Enrique Guerrero Salom.

Felszólal: Leonard Orban.

A vitát berekesztik.


5. A pénzügyi és gazdasági helyzet Moldovában (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A pénzügyi és gazdasági helyzet Moldovában

Leonard Orban (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Marian-Jean Marinescu, a PPE képviselőcsoport nevében, Kristian Vigenin, az S&D képviselőcsoport nevében, Cristian Silviu Buşoi, az ALDE képviselőcsoport nevében, Werner Schulz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, az EFD képviselőcsoport nevében, Cristian Dan Preda, Cătălin Sorin Ivan és Ryszard Czarnecki.

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

Felszólal: Lena Barbara Kolarska-Bobińska és Monica Luisa Macovei.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Agustín Díaz de Mera García Consuegra és Ioan Enciu.

Felszólal: Leonard Orban.

A vitát berekesztik.


6. A grúziai konfliktussal foglalkozó független nemzetközi vizsgálóbizottság jelentése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A grúziai konfliktussal foglalkozó független nemzetközi vizsgálóbizottság jelentése

Felszólal: Vytautas Landsbergis a vita lebonyolításáról.

Leonard Orban (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ioannis Kasoulides, a PPE képviselőcsoport nevében, Zoran Thaler, az S&D képviselőcsoport nevében, Kristiina Ojuland, az ALDE képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Milan Cabrnoch, az ECR képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, az EFD képviselőcsoport nevében, és Franz Obermayr, független.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Vytautas Landsbergis, Jelko Kacin, Paweł Robert Kowal, Csaba Sógor, Charles Tannock és Tunne Kelam.

Felszólal: Leonard Orban.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 10.55-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 11.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

Felszólal: Ana Gomes tiltakozik az ellen, hogy neve szerepel az Európai Unió 2010-es költségvetéséhez kapcsolódó 727., 732. és 734. módosításokon.


7. A 2009. évi Szaharov-díj (a díjazott megnevezése)

Az elnök közli, hogy az Elnökök Értekezlete mai ülésén az Oleg Orlov, Szergej Kovalev és Ljudmila Alekszejeva által képviselt Memorial nevű jogvédő szervezetnek ítélte a 2009. évi Szaharov-díjat.

A díj átadására 2009. december 16-án, szerdán fog sor kerülni Strasbourgban.


8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


8.1. Általános költségvetés-tervezet - 2010-es költségvetési év (szavazás)

- A 2010-es általános költségvetési tervezet Bizottságra vonatkozó III. szakaszában meghatározott előirányzatokra vonatkozó módosítástervezetek és javasolt változtatások

- A 2010-es általános költségvetési tervezet az Európai Parlamentre vonatkozó I., a Tanácsra vonatkozó II., a Bíróságra vonatkozó IV., a Számvevőszékre vonatkozó V., a Gazdasági és Szociális Bizottságra vonatkozó VI., a Régiók Bizottságára vonatkozó VII., az Európai Ombudsmanra vonatkozó VIII. és az európai adatvédelmi biztosra vonatkozó IX. szakaszára irányuló módosítástervezetek

(A nem kötelező kiadásokra vonatkozó módosító javaslatok esetében minősített többségre van szükség; a kötelező kiadásokra vonatkozó módosító javaslatok esetében egyszerű többségre van szükség.)

Az elfogadott módósítástervezetek és módosító javaslatok az „Elfogadott szövegek” mellékletében szerepelnek.

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Felszólalások:


A szavazás előtt

László Surján (előadó) az alábbi technikai jellegű kiigazításokat javasolja:

1) Az európai gazdaságélénkítési terv tekintetében a bizottság két új bekezdést fogadott el a 06 04 14 01, 06 04 14 02 és a 06 04 14 03 sorokat kiegészítendő. E bekezdések a meglévő megjegyzéseket hivatottak kiegészíteni, azonban egy technikai hiba miatt úgy tűnnek, mintha azok helyébe lépnének. A 832. módosítást ennek megfelelően módosítani kell.

2) A tartalékkeret ellenőrzését követően a bizottság 1 775 000 eurós tartalékkeretet határozott meg a 3b. cím esetében. Az előadó javasolja, hogy ezt az összeget fordítsák az „Európa a polgárokért” programra. Az 15 06 66 sorhoz kapcsolódó 889. módosítás ennek megfelelően módosul, így az előirányzat teljes összege 32 255 000 euró lesz. Az 547. módosítás tárgytalanná válik.

3) A „fenntartható és környezetbarát tevékenységek (Zöld New Deal)” kifejezés lép a „(Zöld New Deal)” kifejezés helyébe az alábbi sorok elfogadott megjegyzéseiben:

04 02 17 Európai Szociális Alap (ESZA) – Konvergencia

04 02 19 Európai Szociális Alap (ESZA) – Regionális versenyképesség

13 03 16 Európai Regionális Fejlesztési Alap (FEDER) - Konvergencia

13 03 18 Európai Regionális Fejlesztési Alap (FEDER) - Regionális versenyképesség.

A 13 03 20 Európai Regionális Fejlesztési Alap (FEDER) - Operatív technikai segítségnyújtás sorban az első két bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép:

„Az előirányzatok egy része fenntartható és környezetbarát tevékenységek (Zöld New Deal) finanszírozására szolgál, ami lehetővé teszi a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi fejlődés összehangolását és a gazdasági fellendülést az európai régiókban a gazdasági és pénzügyi válságot követően.”

4) Technikai okokból a „Kísérleti projekt: együttműködés a hatóságok, a vállalkozások és a nonprofit szervezetek között a társadalmi és munkaerő-piaci integráció érdekében” sor száma 04 03 12-re változik.

5) Technikai okokból az „Előkészítő intézkedés Erasmus újságírók számára” sor száma 09 06 05-re változik.

6) Amennyiben a 26 01 20 „Európai Személyzeti Felvételi Hivatal” sorhoz kapcsolódó 943. módosítást elfogadják, a Hivatalra vonatkozó költségvetési melléklet is módosul.

Az elnök megállapítja, hogy nincs ellenvetés a javasolt kiigazításokkal szemben.

A szavazás során

- Helga Trüpel kéri, hogy az eljárási szabályzat 161. cikke alapján a 464. módosításról a 870. módosítás előtt szavazzanak, és ne utána. (Az elnök azt válaszolja, hogy nem lehet eltérni az eredetileg megállapított szavazási rendtől, amit László Surján is megerősít);

- Luis Manuel Capoulas Santos kéri, hogy az eljárási szabályzat 161. cikke alapján a 70. módosításról a 812. módosítás előtt szavazzanak, és ne utána.(Az elnök azt válaszolja, hogy nem lehet eltérni az eredetileg megállapított szavazási rendtől, amit László Surján is megerősít);

- Bruno Gollnisch megállapítja, hogy a 70. módosítás a 812. elfogadását követően tárgytalan;

- Michael Cashman a szavazás lebonyolításáról;

- Godfrey Bloom a szavazás levezetéséről.


8.2. 2010-es általános költségvetés-tervezet (III. szakasz - Bizottság) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2010-es költségvetésének tervezetéről, III. szakasz - Bizottság, [C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)]
és
az Európai Unió 2010-es költségvetésének tervezetére irányuló 1/2010. sz. módosító indítvány, [SEC(2009)1133] - Költségvetési Bizottság. Előadó: László Surján (A7-0038/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2009)0051)


8.3. 2010-es általános költségvetés-tervezet (I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. szakaszok) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösségek 2010-es költségvetésének tervezetéről
I. szakasz - Európai Parlament
II. szakasz - Tanács
IV. szakasz - Bíróság
V. szakasz - Számvevőszék
VI. szakasz - Gazdasági és Szociális Bizottság
VII. szakasz - Régiók Bizottsága
VIII. szakasz - Európai Ombudsman
IX. szakasz - Európai Adatvédelmi Biztos [C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2009)0052)


8.4. Az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások kiigazítása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Cseh Köztársaság kezdeményezéséről az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások kiigazításáról szóló tanácsi határozat elfogadása tárgyában [10985/2009 - C7-0099/2009 - 2009/0805(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A7-0040/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A CSEH KÖZTÁRSASÁG KEZDEMÉNYEZÉSE és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2009)0053)


8.5. Az 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosítása * (szavazás)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosításáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat [COM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2009)0054)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2009)0054)

Felszólalások:

Syed Kamall


8.6. A SIS II és a VIS jelenlegi helyzete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0097/2009, B7-0103/2009 és B7-0109/2009

A vita lefolytatásának időpontja: 2009. október 19. (2009.10.19-i jegyzőkönyv 18. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2009. október 21. (2009.10.21-i jegyzőkönyv 11. pont ).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0097/2009

Elfogadva (P7_TA(2009)0055)

(A B7-0103/2009 és B7-0108/2009 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


8.7. A demokratikus kormányzás támogatása a külkapcsolatok keretében (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 és B7-0122/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0118/2009

(amely a B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 és B7-0122/2009 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

Filip Kaczmarek, László Tőkés és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser, Richard Howitt és Thijs Berman, az S&D képviselőcsoport nevében,

Ivo Vajgl és Alexander Graf Lambsdorff, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini és Ulrike Lunacek, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Adam Bielan és Tomasz Piotr Poręba, az ECR képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2009)0056)


8.8. Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai (szavazás)

Jelentés az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi szempontjairól [2009/2133(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A7-0041/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2009)0057)

Felszólalások:

- Elmar Brok (előadó) szóbeli módosítást terjeszt elő a 3. módosításhoz (amelyet elfogadnak).

- Corien Wortmann-Kool javasolja, hogy az 56-28. módosításokról egy tömbben szavazzanak. A Parlament elveti a javaslatot.


8.9. A CET (Transzatlanti Gazdasági Tanács) és AZ EU/USA csúcstalálkozó előkészítése (2009. november 2. és 3.) (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009, B7-0099/2009, B7-0109/2009 és B7-0112/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0095/2009

(amely a B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009 és B7-0109/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle és Werner Langen, a PPE képviselőcsoport nevében,

Hannes Swoboda és Adrian Severin, az S&D képviselőcsoport nevében,

Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen és Marietje Schaake, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock és Ryszard Antoni Legutko, az ECR képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2009)0058)

(A B7-0099/2009 és B7-0112/2009 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

ELNÖKÖL: Rainer WIELAND
alelnök


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

2010-es általános költségvetéstervezet:
Daniel Hannan, Diane Dodds

László Surján-jelentés - A7-0038/2009:
Zuzana Roithová, Zoltán Balczó, Bruno Gollnisch

Vladimír Maňka-jelentés - A7-0037/2009:
Vilija Blinkevičiūtė, Peter van Dalen

Az 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosítása:
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski

A demokratikus kormányzás támogatása a külkapcsolatok keretében (RC-B7-0118/2009):
Daniel Hannan, Syed Kamall

Elmar Brok-jelentés - A7-0041/2009:
Daniel Hannan

A CET (Transzatlanti Gazdasági Tanács) és az EU–USA csúcstalálkozó előkészítése (2009. november 2. és 3.) (RC-B7-0095/2009):
Zigmantas Balčytis és Syed Kamall


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.25-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Rainer WIELAND
alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

William (The Earl of) Dartmouth és Bruno Gollnisch közlik, hogy jelen voltak, a nevük ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.


12. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2009.10.20-i jegyzőkönyv 2. pont .)


12.1. Guinea

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 és B7-0125/2009

Véronique De Keyser, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan és Isabella Lövin előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Filip Kaczmarek, a PPE képviselőcsoport nevében, Patrice Tirolien, az S&D képviselőcsoport nevében, Carl Haglund, az ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tomasz Piotr Poręba, az ECR képviselőcsoport nevében, Anne Delvaux és Harlem Désir.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ioannis Kasoulides, Charles Tannock, Heidi Hautala és Eija-Riitta Korhola.

Felszólal: Leonard Orban.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.10.22-i jegyzőkönyv 13.1. pont .


12.2. Irán

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 és B7-0126/2009

Ana Gomes, Marietje Schaake, Tunne Kelam, Rui Tavares, Fiorello Provera, Struan Stevenson és Barbara Lochbihler előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Martin Kastler, a PPE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, az ECR képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, az EFD képviselőcsoport nevében, Krisztina Morvai, független, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen és Laima Liucija Andrikienė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jim Higgins, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda és Angelika Werthmann.

Felszólal: Leonard Orban.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.10.22-i jegyzőkönyv 13.2. pont .


12.3. Srí Lanka

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 és B7-0127/2009

Geoffrey Van Orden, Proinsias De Rossa, Thomas Mann, Joe Higgins és Heidi Hautala előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bernd Posselt, a PPE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, az S&D képviselőcsoport nevében, és Karima Delli, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Charles Tannock, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola és Raül Romeva i Rueda.

Felszólal: Leonard Orban.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.10.22-i jegyzőkönyv 13.3. pont.


13. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


13.1. Guinea (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 és B7-0125/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0102/2009

(amely a B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 és B7-0125/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan és Bogusław Sonik, a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols és Harlem Désir, az S&D képviselőcsoport nevében
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez és Charles Goerens, az ALDE képviselőcsoport nevében
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock és Ryszard Antoni Legutko, az ECR képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2009)0059)


13.2. Irán (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 és B7-0126/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0104/2009

(amely a B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 és B7-0126/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka és Martin Kastler, a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes és Gianni Pittella, az S&D képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez és Charles Goerens, az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen és Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Struan Stevenson, az ECR képviselőcsoport nevében
Miguel Portas és Helmut Scholz, az GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Fiorello Provera, a EFD képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2009)0060)


13.3. Sri Lanka (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 és B7-0127/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0100/2009

(amely a B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 és B7-0127/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam és Eduard Kukan, a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, az S&D képviselőcsoport nevében
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez és Charles Goerens, az ALDE képviselőcsoport nevében
Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock és Nirj Deva, az ECR képviselőcsoport nevében
Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2009)0061)

Felszólalások:

Thomas Mann, a PPE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosítást terjeszt elő a 3. bevezető hivatkozás törlése érdekében (a szóbeli módosítást elfogadták).


14. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


15. A bizottságok tagjai

A Parlament a PPE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezést:

Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság: László Surján helyére Enikő Győri

°
° ° °

Felszólal: Bernd Posselt a mai viták lebonyolításáról.


16. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 48. cikke)

AGRI bizottság

- Uniós mezőgazdaság és éghajlatváltozás (2009/2157(INI))
(vélemény: ENVI, ITRE)

- Gazdálkodás a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken: állapotfelmérés (2009/2156(INI))
(vélemény: REGI)

- A KAP egyszerűsítése (2009/2155(INI))
(vélemény: ENVI)

- A mezőgazdasági termékekre vonatkozó minőségpolitika: követendő stratégia (2009/2105(INI))
(vélemény: ENVI, IMCO)

CULT bizottság

- Az EU ifjúsági stratégiája – befektetés és az érvényesülés elősegítése (2009/2159(INI))

- Europeana – következő lépések (2009/2158(INI))
(vélemény: ITRE, JURI)

- Az egyetemek és a vállalkozások közötti párbeszéd európai fóruma: Új partnerség az egyetemek modernizálásért (2009/2099(INI))
(vélemény: EMPL, ITRE)

DEVE bizottság

- A pénzügyi és gazdasági világválság hatása a fejlődő országokra és a fejlesztési együttműködésre (2009/2150(INI))
(vélemény: ECON, INTA)

- A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet alá tartozó földrajzi és tematikus stratégiai dokumentumok félidős felülvizsgálata (2009/2149(INI))
(vélemény: AFET, BUDG, INTA)

ENVI bizottság

- A Bizottság az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról szóló zöld könyvéről szóló jelentés (2009/2153(INI))
(vélemény: AGRI, ITRE)

- A Bizottság „ Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” című fehér könyvéről szóló jelentés (2009/2152(INI))
(vélemény: DEVE, AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN, REGI)

- A természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepcióról szóló bizottsági közleményről szóló jelentés (2009/2151(INI))
(vélemény: AGRI, LIBE, REGI)

- „A szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó cselekvési terv (2009-20015): Megerősített együttműködés a tagállamok között” című bizottsági közleményről szóló jelentés (2009/2104(INI))
(vélemény: JURI, LIBE)

- A „Fellépés a rák ellen: európai partnerség” című bizottsági közleményről szóló jelentés (2009/2103(INI))
(vélemény: FEMM, EMPL, ITRE)

PECH bizottság

- Új lendület az európai akvakultúra fenntartható fejlődését szolgáló stratégiának (2009/2107(INI))
(vélemény: ENVI)

- Zöld Könyv a közös halászati politika reformjáról (2009/2106(INI))

TRAN bizottság

- A tagállamok jogszabályaiban a közúti szállításra vonatkozó szociális szabályok súlyos megsértése tekintetében megállapított szankciók (2009/2154(INI))
(vélemény: EMPL, LIBE)

- A közlekedés fenntartható jövője (2009/2096(INI))
(vélemény: ENVI, ITRE, REGI)

- Javaslatok és stratégiai célkitűzések az Európai Unió tengeri szállítási politikájának vonatkozásában a 2018-ig terjedő időszakra (2009/2095(INI))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 90. cikke)

DEVE bizottság

- Az AKCS-EK partnerségi megállapodás (cotonoui megállapodás) második felülvizsgálata (2009/2165(INI))
(vélemény: INTA)


17. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 123. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

53/2009

Raül Romeva i Rueda, Caroline Lucas, Daciana Octavia Sârbu, Sirpa Pietikäinen, Gerben-Jan Gerbrandy

46

54/2009

Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Carl Schlyter

70

55/2009

Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela, Sophia in 't Veld

30

56/2009

Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Alejandro Cercas, Elizabeth Lynne

27

57/2009

Andreas Mölzer

6

58/2009

Andreas Mölzer

3


18. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


19. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontja: 2009. november 11. és 2009. november 12.


20. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.35-kor berekesztik.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat