Indiċi 
Minuti
PDF 231kWORD 138k
Il-Ħamis, 22 ta' Ottubru 2009 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 3.Dokumenti mressqa
 4.Problema ta' aċċess limitat tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw għal ċerti vaċċini (dibattitu)
 5.Is-Sitwazzjoni finanzjarja u ekonomika fil-Moldova (dibattitu)
 6.Rapport tal-Missjoni għall-Istħarriġ Internazzjonali Indipendenti dwar il-Konflitt fil-Ġeorġja (dibattitu)
 7.Premju Sakharov 2009 (tħabbir tar-rebbieħ) (tħabbir tar-rebbieħ)
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Abbozz ta' Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea - Sena Finanzjarja 2010 (votazzjoni)
  
8.2.Proġett għal baġit ġenerali (sezzjoni III - Kummissjoni) (votazzjoni)
  
8.3.Abbozz ta' baġit ġenerali (sezzjoni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (votazzjoni)
  
8.4.Aġġustament tas-salarji bażiċi u tal-allowances applikabbli għall-persunal tal-Europol * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.5.Proposta għal emenda tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 "OCM uniku" * (votazzjoni)
  
8.6. (votazzjoni)
  
8.7.Appoġġ għall-governanza demokratika fil-qasam tar-relazzjonijiet barranin (votazzjoni)
  
8.8.L-aspetti istituzzjonali tal-ħolqien ta' servizz Ewropew għall-azzjoni barranija (votazzjoni)
  
8.9.Tħejjija tal-laqgħa tas-CET u tas-Summit UE/USA (2 u 3 ta' Novembru 2009) (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 12.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
12.1.Guinea
  
12.2.Iran
  
12.3.Sri Lanka
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  
13.1.Guinea (votazzjoni)
  
13.2.Iran (votazzjoni)
  
13.3.Sri Lanka (votazzjoni)
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Kompożizzjoni tal-kumitati
 16.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 17.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (l-Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 18.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 19.Dati tas-seduti li jmiss
 20.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 33/2009 tal-Kummissjoni Ewropea (N7-0015/2009 - C7-0209/2009 - 2009/2136(BGD)).

Wara li sar jaf l-opinjoni tal-Kunsill, il-Kumitat awtorizza t-trasferiment tal-ammont kollu tal-approprijazzjoni, skont l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/08/AB/09 tal-Qorti tal-Awdituri Ewropea.

Wara li sar jaf l-opinjoni tal-Kunsill, il-Kumitat awtorizza t-trasferiment tal-ammont kollu tal-approprijazzjoni, skont l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej.


3. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prospetti tal-istatistika rigward it-trasport ta' merkanzija bit-triq (verzjonikkodifikata) (COM(2009)0530 - C7-0221/2009 - 2009/0149(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 35/2009 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0020/2009 - C7-0226/2009 - 2009/2148(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-atti awtentiċi fil-qasam tas-suċċessjonijiet u l-ħolqien ta' ċertifikat Ewropew tas-suċċessjoni (COM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

LIBE

- Proposta għal regolament (KE) Nru .../... tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill ta’ […] dwar l-istatistika ta’ l-iskart (Verżjoni kkodifikata) (COM(2009)0535 - C7-0239/2009 - 2009/0151(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 37/2009 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0021/2009 - C7-0240/2009 - 2009/2160(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 40/2009 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0022/2009 - C7-0241/2009 - 2009/2162(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 42/2009 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0023/2009 - C7-0242/2009 - 2009/2163(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1104/2008 dwar il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (COM(2009)0508 - C7-0244/2009 - 2009/0136(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2008/839/ĠAI dwar il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (COM(2009)0509 - C7-0245/2009 - 2009/0137(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 41/2009 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0024/2009 - C7-0246/2009 - 2009/2164(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG


4. Problema ta' aċċess limitat tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw għal ċerti vaċċini (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0100/2009) mressqa minn Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE: Problema tal-aċċess limitat għal ċerti vaċċini tal-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw (B7-0214/2009)

Charles Goerens għamel il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Leonard Orban (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Gay Mitchell f'isem il-Grupp PPE, ukoll biex jiġbed l-attenzjoni għall- ħsara fil-lifts tal-bini tal-Parlament (Il-President irrispondih li, bi ftehim mal-Bureau, se jirriferixxi l-kwistjoni lis-servizzi komptetenti), Michael Cashman f'isem il-Grupp S&D, Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Enrique Guerrero Salom.

Tkellem Leonard Orban.

Id-dibattitu ngħalaq.


5. Is-Sitwazzjoni finanzjarja u ekonomika fil-Moldova (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Is-Sitwazzjoni finanzjarja u ekonomika fil-Moldova

Leonard Orban (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Marian-Jean Marinescu f'isem il-Grupp PPE, Kristian Vigenin f'isem il-Grupp S&D, Cristian Silviu Buşoi f'isem il-Grupp ALDE, Werner Schulz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Cristian Dan Preda, Cătălin Sorin Ivan u Ryszard Czarnecki.

PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi President

Tkellmu: Lena Barbara Kolarska-Bobińska u Monica Luisa Macovei.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Agustín Díaz de Mera García Consuegra u Ioan Enciu.

Tkellem Leonard Orban.

Id-dibattitu ngħalaq.


6. Rapport tal-Missjoni għall-Istħarriġ Internazzjonali Indipendenti dwar il-Konflitt fil-Ġeorġja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Rapport tal-Missjoni għall-Istħarriġ Internazzjonali Indipendenti dwar il-Konflitt fil-Ġeorġja

Tkellem Vytautas Landsbergis dwar l-organizzazzjoni tad-dibattitu

Leonard Orban (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Ioannis Kasoulides f'isem il-Grupp PPE, Zoran Thaler f'isem il-Grupp S&D, Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE, Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, Milan Cabrnoch f'isem il-Grupp ECR, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, u Franz Obermayr Membru mhux affiljat.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Vytautas Landsbergis, Jelko Kacin, Paweł Robert Kowal, Csaba Sógor, Charles Tannock u Tunne Kelam.

Tkellem Leonard Orban.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 10.55
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.05)

PRESIDENT: Jerzy BUZEK
President

Tkellmet Ana Gomes biex tipprotesta dwar il-fatt li isimha kien assoċjat mal-emendi 727, 732 u 734 għall-Abbozz ta' Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea - Sena Finanzjarja 2010.


7. Premju Sakharov 2009 (tħabbir tar-rebbieħ) (tħabbir tar-rebbieħ)

Il-President ħabbar li fil-laqgħa tagħha tal-lum, il-Konferenza tal-Presidenti tat il-Premju Sakharov 2009 lill-Assoċjazzjoni għad-Difiża tad-Drittijiet tal-Bniedem «Memorial», rappreżentata minn tlieta mill-membri tagħha Oleg Orlov, Sergeï Kovalev u Lioudmila Alexeïeva.

L-għoti tal-Premju se jsir l-Erbgħa 16 ta' Diċembru 2009 fi Strasburgu.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


8.1. Abbozz ta' Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea - Sena Finanzjarja 2010 (votazzjoni)

- Abbozzi ta' emendi u mozzjonijiet ta' emenda rigward l-approprjazzjonijiet fit-taqsima II tal-abbozz tal-baġit ġenerali għall-2010 dwar il-Kummissjoni

- Abbozzi ta' emendi għat-taqsimiet I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX tal-abbozz tal-baġit ġenerali għas-sena finanzjarja tal-2010 dwar il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tal-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni, l-Ombudsman Ewropew, u l-Kontrollur Ewropew għall-protezzjoni tad-data

(Maġġoranza kwalifikata hija mitluba għal abbozzi ta' emendi li jittrattaw nefqiet mhux obbligatorji; maġġoranza sempliċi hija mitluba għal proposti ta' modifika war nefqiet obbligatorji)

L-abbozzi ta' emendi u l-proposti ta' modifika adottati jidhru fl-aness tat-"Testi Adottati".

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

Interventi


Qabel il-votazzjoni

László Surján (rapporteur) ippropona l-aġġustamenti tekniċi li ġejjin:

1) F'dak li jirrigwarda l-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku, il-Kummissjoni adottat żewġ paragrafi ġodda, miżjuda mal-punti baġitarji 06 04 14 01, 06 04 14 02 u 06 04 14 03. Dawn il-paragrafi suppost kellhom jiżdiedu mar-rimarki diġà eżistenti, iżda minħabba żball tekniku, huma qed jidhru li jissostitwixxu lil dawn ir-rimarki. Għalhekk, l-emenda 832, hija emenda ta' aġġustament.

2) Wara l-kunsiderazzjoni tal-marġni, il-vot tal-Kummissjoni ħalla marġni ta' EUR 1 775 000 għat-titolu 3b. Ir-rapporteur qed jipproponi li dan l-ammont ikun attribwit għall-programm «L-Ewropa għaċ-Ċittadini». L-emenda 889 għall-punt baġitarju 15 06 66 għalhekk hija modifikata, u t-total tal-approprjazzjonijiet ta' impenn laħaq l-ammont ta' EUR 32 255 000. L-emenda 547 ma baqgħalix objettiv u skadiet.

3) It-termini "azzjonijiet sostenibbli u li jirrispettaw l-ambjent (Green New Deal)" jissostitwixxu t-termini "(Green New Deal)" fir-rimarki adottati għall-punti baġitarji li ġejjin:

04 02 17 Fond Soċjali Ewropew (ESF) – Konverġenza

04 02 19 Fond Soċjali Ewropew (ESF) – Kompetittività Reġjonali

13 03 16 Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ERDF) - Konverġenza

13 03 18 - Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ERDF) – Kompetittività Reġjonali.

Barra minn hekk, il-punt baġitarju 13 03 20 Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ERDF) – Assistenza teknika operattiva, l-ewwel żewġ paragrafi tiegħu huma sostitwiti kif ġej:

"Parti mill-approprjazzjoni hija maħsuba biex ikunu ffinanzjati azzjonijiet sostenibbli u li jirrispettaw l-ambjent (Green New Deal), li se jippermettu l-konċiljazzjoni tal-esiġenzi tal-iżvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali u biex ikun żgurat l-irkupru ekonomiku fir-reġjuni Ewropej immedjatament wara l-kriżi ekonomika u finanzjarja".

4) Għal raġunijiet tekniċi, in-numru tal-punt baġitarju "Proġett pilota: koperazzjoni globali bejn l-awtoritajiet pubbliċi, l-intrapriżi kummerċjali u l-intrapriżi li ma jagħmlux qligħ għall-integrazzjoni ta' persuni fis-soċjetá u fl-impjiegi" isir 04 03 12.

5) Għal raġunijiet tekniċi, in-numru tal-punt baġitarju "Azzjoni preparatorja – Erasmus għall-ġurnalisti" isir 09 06 05.

6) Jekk l-emenda 943 għall-punt baġitarju 26 01 20 "Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO)" tiġi adottata, l-anness baġitarju korrispondenti għal dan l-Uffiċċju, għandu jkun aġġustat skont il-każ.

Il-President iddikjara li ma kellu l-ebda oppożizzjoni għall-aġġustamenti proposti.

Matul il-votazzjoni

- Helga Trüpel, biex titlob, fuq il-bażi tal-Artikolu 161 tar-Regoli ta' Proċedura, li l-emenda 464 jittieħed vot dwarha qabel l-emenda 870 u mhux wara (Il-President wieġibha li ma kien hemm l-ebda raġuni għalfejn tinbidel l-ordni tal-votazzjoni minn kif stipulat inizjalment, u dan kien ikkonfermat minn László Surján);

- Luis Manuel Capoulas Santos, biex jitlob, fuq il-bażi tal-Artikolu 161 tar-Regoli ta' Proċedura, li l-emenda 70 jittieħed vot dwarha qabel l-emenda 812 u mhux wara. ((Il-President wieġbu li ma kien hemm l-ebda raġuni għalfejn tinbidel l-ordni tal-votazzjoni minn kif stipulat inizjalment, u dan kien ikkonfermat minn László Surján );

- Bruno Gollnisch, biex jikkontesta l-iskadenza tal-emenda 70 wara l-adozzjoni tal-emenda;

- Michael Cashman dwar il-proċeduri tal-votazzjoni;

- Godfrey Bloom dwar l-iżvolġiment tal-votazzjoni;.


8.2. Proġett għal baġit ġenerali (sezzjoni III - Kummissjoni) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Kommunitajiet Ewropej għas-sena 2010, sezzjoni III - Kummissjoni (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)) u ittra ta' rettifikà n° 1/2010 (SEC(2009)1133) għal abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010 - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: László Surján (A7-0038/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2009)0051)


8.3. Abbozz ta' baġit ġenerali (sezzjoni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (votazzjoni)

Rapport dwar abbozz ta' baġit ġenerali tal-Kommunitajiet ewropej għas-sena 2010
Sezzjoni I – Il-Parlament Ewropew
Sezzjoni II – Il-Kunsill
Sezzjoni IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja
Sezzjoni V – Il-Qorti ta' l-Awdituri
Sezzjoni VI – Il-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew
Sezzjoni VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni
Sezzjoni VIII – Il-Medjatur Ewropew
Sezzjoni IX – Il-Kontrollur Ewropew għal protezzjoni tad-data [C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2009)0052)


8.4. Aġġustament tas-salarji bażiċi u tal-allowances applikabbli għall-persunal tal-Europol * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-inizjattiva tar-Repubblika Ċeka bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Kunsill li taġġusta s-salarji bażiċi u l-allowances applikabbli għall-persunal tal-Europol [10985/2009 - C7-0099/2009 - 2009/0805(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A7-0040/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

INIZJATTIVA TAR-REPUBBLIKA ĊEKA U ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2009)0053)


8.5. Proposta għal emenda tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 "OCM uniku" * (votazzjoni)

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur agrikolu u d-dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward ta' ċerti prodotti ta' dan is-settur (regolament "OCM uniku") [COM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P7_TA(2009)0054)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2009)0054)

Interventi

Syed Kamall


8.6.  (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0097/2009, B7-0103/2009 u B7-0109/2009

Id-dibattitu sar fid-data 19 ta' Ottubru 2009 (punt 18 tal- Minuti ta' 19.10.2009).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru 21 ta' Ottubru 2009 (punt 11 tal- Minuti ta' 21.10.2009).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0097/2009

Adottata (P7_TA(2009)0055)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0103/2009 u B7-0108/2009 skadew.)


8.7. Appoġġ għall-governanza demokratika fil-qasam tar-relazzjonijiet barranin (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 u B7-0122/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0118/2009

(flokB7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 u B7-0122/2009)

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Filip Kaczmarek, László Tőkés u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Richard Howitt u Thijs Berman f'isem il-Grupp S&D,

Ivo Vajgl u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE,

Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini u Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Adam Bielan u Tomasz Piotr Poręba f'isem il-Grupp ECR

Adottata (P7_TA(2009)0056)


8.8. L-aspetti istituzzjonali tal-ħolqien ta' servizz Ewropew għall-azzjoni barranija (votazzjoni)

Rapport dwar l-aspetti istituzzjonali tal-ħolqien ta' servizz Ewropew għall-azzjoni barranija [2009/2133(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Elmar Brok (A7-0041/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2009)0057)

Interventi

- Elmar Brok (rapporteur) biex jippreżenta emenda orali għal emenda 3 (li ġiet aċċettata).

- Corien Wortmann-Kool biex tipproponi li l-emendi 56 sa 28 għal din il-proposta, jittieħed vot kolletiv dwarhom. Il-Parlament irrifjuta din il-proposta.


8.9. Tħejjija tal-laqgħa tas-CET u tas-Summit UE/USA (2 u 3 ta' Novembru 2009) (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009, B7-0099/2009, B7-0109/2009 u B7-0112/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0095/2009

(flokB7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009 u B7-0109/2009):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle u Werner Langen f'isem il-Grupp PPE,

Hannes Swoboda u Adrian Severin f'isem il-Grupp S&D,

Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen u Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE,

Charles Tannock u Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR

Adottata (P7_TA(2009)0058)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0099/2009 u B7-0112/2009 skadew.)

PRESIDENT: Rainer WIELAND
Viċi President


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Abbozz ta' baġit ġenerali 2010:
Daniel Hannan, Diane Dodds

Rapport László Surján - A7-0038/2009:
Zuzana Roithová, Zoltán Balczó, Bruno Gollnisch

Rapport Vladimír Maňka - A7-0037/2009:
Vilija Blinkevičiūtė, Peter van Dalen

Proposta għal emenda tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 "OCM uniku":
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski

Appoġġ għall-governanza demokratika fil-qasam tar-relazzjonijiet barranin (RC-B7-0118/2009):
Daniel Hannan, Syed Kamall

Rapport Elmar Brok - A7-0041/2009:
Daniel Hannan

Tħejjija tal-laqgħa tas-CET u tas-Summit UE/USA (2 u 3 ta' Novembru 2009) (RC-B7-0095/2009):
Zigmantas Balčytis u Syed Kamall


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.25
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

PRESIDENT: Rainer WIELAND
Viċi President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

William (The Earl of) Dartmouth u Bruno Gollnisch avżaw li kienu preżenti iżda isimhom ma kienx imniżżel fir-reġistru tal-attendenza.


12. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal- Minuti ta' 20.10.2009)


12.1. Guinea

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 u B7-0125/2009

Véronique De Keyser, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan u Isabella Lövin ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Filip Kaczmarek f'isem il-Grupp PPE, Patrice Tirolien f'isem il-Grupp S&D, Carl Haglund f'isem il-Grupp ALDE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba f'isem il-Grupp ECR, Anne Delvaux u Harlem Désir.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ioannis Kasoulides, Charles Tannock, Heidi Hautala u Eija-Riitta Korhola.

Tkellem Leonard Orban.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.1 tal- Minuti ta' 22.10.2009 .


12.2. Iran

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 u B7-0126/2009

Ana Gomes, Marietje Schaake, Tunne Kelam, Rui Tavares, Fiorello Provera, Struan Stevenson u Barbara Lochbihler ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Martin Kastler f'isem il-Grupp PPE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Krisztina Morvai Membru mhux affiljata, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen u Laima Liucija Andrikienė.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jim Higgins, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda u Angelika Werthmann.

Tkellem Leonard Orban.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.2 tal- Minuti ta' 22.10.2009 .


12.3. Sri Lanka

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 u B7-0127/2009

Geoffrey Van Orden, Proinsias De Rossa, Thomas Mann, Joe Higgins u Heidi Hautala ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D, u Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Charles Tannock, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola u Raül Romeva i Rueda.

Tkellem Leonard Orban.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.3 tal- Minuti ta' 22.10.2009 .


13. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


13.1. Guinea (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 u B7-0125/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0102/2009

(flok B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 u B7-0125/2009):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols u Harlem Désir f'isem il-Grupp S&D
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez u Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock u Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR
Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2009)0059)


13.2. Iran (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 u B7-0126/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0104/2009

(flok B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 u B7-0126/2009):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka u Martin Kastler f'isem il-Grupp PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes u Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez u Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE
Struan Stevenson f'isem il-Grupp ECR
Miguel Portas u Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL
Fiorello Provera f'isem il-Grupp EFD

Adottata (P7_TA(2009)0060)


13.3. Sri Lanka (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 u B7-0127/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0100/2009

(flok B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 u B7-0127/2009):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam u Eduard Kukan f'isem il-Grupp PPE
Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez u Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE
Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock u Nirj Deva f'isem il-Grupp ECR
Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P7_TA(2009)0061)

Interventi

Thomas Mann f'isem il-Grupp PPE, biex iressaq emenda orali biex titneħħa ċ-ċitazzjoni 3 (l-emenda orali kienet aċċettata).


14. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


15. Kompożizzjoni tal-kumitati

Fuq talba tal-Grupp PPE, il-Parlament irratifika l-ħatra li ġejja:

Kumitat Speċjali għall-Kriżi Finanzjarja, Ekonomika u Soċjali: Enikő Győri

°
° ° °

Tkellem Bernd Posselt dwar l-iżvolġiment tad-dibattiti tal-lum.


16. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AGRI

- L-agrikoltura tal-UE u l-bidla fil-klima (2009/2157(INI))
(opinjoni: ENVI, ITRE)

- L-agrikoltura f'żoni bi żvantaġġi naturali: evalwazzjoni speċifika (2009/2156(INI))
(opinjoni: REGI)

- Simplifikazzjoni tal-PAK (2009/2155(INI))
(opinjoni: ENVI)

- Il-politika dwar il-kwalità tal-prodotti agrikoli: liema strateġija għandna nsegwu? (2009/2105(INI))
(opinjoni: ENVI, IMCO)

Kumitat CULT

- Strateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ – Investiment u Responsabilizzazzjoni (2009/2159(INI))

- Europeana - il-passi li jmiss (2009/2158(INI))
(opinjoni: ITRE, JURI)

- Djalogu bejn l-Universitajiet u n-Negozji: Sħubija ġdida għall-modernizzazzjoni tal-universitajiet tal-Ewropa (2009/2099(INI))
(opinjoni: EMPL, ITRE)

Kumitat DEVE

- L-effetti tal-kriżi ekonomika u finanzjarja globali fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u fuq il-koperazzjoni għall-iżvilupp (2009/2150(INI))
(opinjoni: ECON, INTA)

- L-analiżi ta' nofs it-term tad-dokumenti ta' strateġija ġeografiċi u tematiċi skont ir-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp (2009/2149(INI))
(opinjoni: AFET, BUDG, INTA)

Kumitat ENVI

- Rapport dwar il-Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-ġestjoni tal-bijoskart fl-Unjoni Ewropea (2009/2153(INI))
(opinjoni: AGRI, ITRE)

- Rapport dwar il-White Paper tal-Kummissjoni: "L-adattament għall-bidla fil-klima: Lejn Qafas Ewropew għall-azzjoni" (2009/2152(INI))
(opinjoni: DEVE, AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN, REGI)

- Rapport dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni: Approċċ Komunitarju dwar il-prevenzjoni tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem (2009/2151(INI))
(opinjoni: AGRI, LIBE, REGI)

- Rapport dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni: Pjan ta' azzjoni dwar id-donazzjoni u t-trapjant tal-organi (2009-2015): Koperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri (2009/2104(INI))
(opinjoni: JURI, LIBE)

- Rapport dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar Azzjoni kontra l-kanser: Sħubija Ewropea (2009/2103(INI))
(opinjoni: FEMM, EMPL, ITRE)

Kumitat PECH

- Spinta ġdida għall-Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli tal-Akkwakultura Ewropea (2009/2107(INI))
(opinjoni: ENVI)

- Green Paper dwar ir-riforma tal-politika komuni tas-sajd (2009/2106(INI))

Kumitat TRAN

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli bil-Malti: Penalties for serious infringements against the social rules in road transport (2009/2154 (INI)) (opinion:EMPL, LIBE)

- Futur sostenibbli għat-trasport (2009/2096(INI))
(opinjoni: ENVI, ITRE, REGI)

- Għanijiet strateġiċi u rakkomandazzjonijiet għall-politika tat-trasport marittimu tal-UE sal-2018 (2009/2095(INI))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 90 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat DEVE

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli bil-Malti: The second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the "Cotonou Agreement") (2009/2165(INI))
(opinjoni: INTA)


17. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (l-Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

53/2009

Raül Romeva i Rueda, Caroline Lucas, Daciana Octavia Sârbu, Sirpa Pietikäinen, Gerben-Jan Gerbrandy

46

54/2009

Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Carl Schlyter

70

55/2009

Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela, Sophia in 't Veld

30

56/2009

Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Alejandro Cercas, Elizabeth Lynne

27

57/2009

Andreas Mölzer

6

58/2009

Andreas Mölzer

3


18. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


19. Dati tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 11 ta' Novembru 2009 u 12 ta' Novembru 2009.


20. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza