Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2062(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0043/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0043/2009

Συζήτηση :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

21. Προσαρμογή του Κανονισμού του Κοινοβουλίου στη Συνθήκη της Λισαβόνας (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την προσαρμογή του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Συνθήκη της Λισαβόνας [2009/2062(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David Martin (A7-0043/2009)

Ο David Martin παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ότι, κατά την ψηφοφορία επί της έκθεσης David Martin, η οποία θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη, θα τεθούν σε ψηφοφορία μόνον τα τμήματα που αφορούν την Συνθήκη της Λισαβόνας. Παρεμβαίνουν επί του θέματος αυτού οι David Martin και Íñigo Méndez de Vigo.

Παρεμβαίνουν οι Carlo Casini, Csaba Sándor Tabajdi, Diane Dodds, Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Paulo Rangel, Mario Mauro, Íñigo Méndez de Vigo και David Martin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου