Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

23. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 10 μ.μ.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου