Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2009. november 23., Hétfő - Strasbourg
 1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.Képviselői mentesség
 5.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 6.Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása
 7.A Tanács közös álláspontjainak közlése
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 10.Petíciók
 11.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 12.Előirányzatok átcsoportosítása
 13.Ügyrend
 14.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 15.Napirend
 16.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben (folytatás)
 17.Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások ***III (vita)
 18.Az Europoltól származó információk bizalmas kezelésének védelmével kapcsolatos szabályok * - Az Europol és partnerei közötti kapcsolatokra, többek között a személyes adatok és minősített információk cseréjére irányadó végrehajtási rendelkezések * - Harmadik államok és szervezetek, amelyekkel az Europol megállapodásokat köt * - Az Europolnál végzett elemzésekhez készült munkafájlokra vonatkozó végrehajtási rendelkezések * - Az európai bűnmegelőzési hálózat (EUCPN) * - Az igazságügyi laboratóriumi tevékenységek akkreditálása * (vita)
 19.Az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezmény * (vita)
 20.A Grúziának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás * - Az Örményországnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás *- A Szerbiának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás * - A Bosznia-Hercegovinának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás *
 21.Az Európai Parlament eljárási szabályzatának hozzáigazítása a Lisszaboni Szerződéshez (vita)
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (155 kb) Jelenléti ív (57 kb) 
 
Jegyzőkönyv (149 kb) Jelenléti ív (22 kb) 
 
Jegyzőkönyv (236 kb) Jelenléti ív (61 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat