Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 26. marraskuuta 2009 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen esittely - Vuosi 2008 (keskustelu)
 4.Maailman kirjojen digitalisointia koskeva Google Book -hanke (keskustelu)
 5.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 6.Äänestykset
  
6.1.Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi (2011) * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.2.EY:n ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.3.Energiatehokkuusyhteistyötä koskeva kansainvälisen kumppanuuden (IPEEC) toimeksianto sekä energiatehokkuusyhteistyötä koskevan kansainvälisen kumppanuuden sihteeristön perustamista Kansainvälisen energiajärjestön yhteyteen koskeva pöytäkirja * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.4.Länsi-Balkanin maita, Islantia ja Turkkia koskeva vuoden 2009 laajentumisstrategia (äänestys)
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Äänestykset (jatkoa)
  
8.1.Naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen (äänestys)
  
8.2.Somalian rannikkovesillä tapahtuviin merirosvouksiin liittyvän poliittisen ratkaisun löytäminen (äänestys)
  
8.3.Savuton ympäristö (äänestys)
  
8.4.Ajan tasalle saatettujen ILO-yleissopimusten ratifiointi ja täytäntöönpano (äänestys)
  
8.5.Elintarviketurvaa koskeva FAO:n huippukokous (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
12.1.Nicaragua
  
12.2.Laos ja Vietnam
  
12.3.Kiina: vähemmistöjen oikeudet ja kuolemanrangaistuksen käyttö
 13.Äänestykset
  
13.1.Nicaragua (äänestys)
  
13.2.Laos ja Vietnam (äänestys)
  
13.3.Kiina: vähemmistöjen oikeudet ja kuolemanrangaistuksen käyttö (äänestys)
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (154 kb) Läsnäololista (61 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (1394 kb) 
 
Pöytäkirja (116 kb) Läsnäololista (23 kb) Äänestysten tulokset (334 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1085 kb) 
 
Pöytäkirja (199 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (286 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (989 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö