Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2806(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0266/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2009 - 13.2
CRE 17/12/2009 - 13.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0120

Protokoll
Neljapäev, 17. detsember 2009 - Strasbourg

13.2.  Aserbaidžaan: sõnavabadus (hääletus)
Istungi stenogramm

Resolutsiooni ettepanekud B7-0264/2009, B7-0266/2009, B7-0267/2009, B7-0268/2009, B7-0269/2009, B7-0270/2009 ja B7-0271/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0264/2009

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0266/2009

(asendades B7-0266/2009, B7-0267/2009, B7-0268/2009, B7-0269/2009, B7-0270/2009 ja B7-0271/2009),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
Vytautas Landsbergis, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Ioannis Kasoulides, Anna Ibrisagic, Tadeusz Zwiefka ja Jan Březina fraktsiooni PPE nimel,
Hannes Swoboda, Adrian Severin ja Zoran Thaler fraktsiooni S&D nimel,
Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Frédérique Ries ja Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel,
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Charles Tannock, Syed Kamall, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel,
Helmut Scholz ja Søren Bo Søndergaard fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P7_TA(2009)0120)

Sõnavõtud:

Laima Liucija Andrikienė tegi lõike 7 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika