Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2806(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0266/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2009 - 13.2
CRE 17/12/2009 - 13.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0120

Pöytäkirja
Torstai 17. joulukuuta 2009 - Strasbourg

13.2. Azerbaidžan: ilmaisunvapaus (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0264/2009, B7-0266/2009, B7-0267/2009, B7-0268/2009, B7-0269/2009, B7-0270/2009 ja B7-0271/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0264/2009

Hylättiin.

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0266/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0266/2009, B7-0267/2009, B7-0268/2009, B7-0269/2009, B7-0270/2009 ja B7-0271/2009):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:
Vytautas Landsbergis, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Ioannis Kasoulides, Anna Ibrisagic, Tadeusz Zwiefka ja Jan Březina PPE-ryhmän puolesta,
Hannes Swoboda, Adrian Severin ja Zoran Thaler S&D-ryhmän puolesta,
Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Frédérique Ries ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta,
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Charles Tannock, Syed Kamall, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta,
Helmut Scholz ja Søren Bo Søndergaard GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2009)0120)

Puheenvuorot:

Laima Liucija Andrikienė ehdotti 7 kohtaan suullista tarkistusta, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö