Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2806(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0266/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2009 - 13.2
CRE 17/12/2009 - 13.2

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0120

Zápisnica
Štvrtok, 17. decembra 2009 - Štrasburg

13.2. Azerbajdžan:sloboda prejavu (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0264/2009, B7-0266/2009, B7-0267/2009, B7-0268/2009, B7-0269/2009, B7-0270/2009 a B7-0271/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA B7-0264/2009

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0266/2009

(nahrádzajúci B7-0266/2009, B7-0267/2009, B7-0268/2009, B7-0269/2009, B7-0270/2009 a B7-0271/2009):

podaný týmito poslancami:
Vytautas Landsbergis, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Ioannis Kasoulides, Anna Ibrisagic, Tadeusz Zwiefka a Jan Březina za skupinu PPE,
Hannes Swoboda, Adrian Severin a Zoran Thaler za skupinu S&D,
Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Frédérique Ries a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE,
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE,
Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Charles Tannock, Syed Kamall, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko a Adam Bielan za skupinu ECR,
Helmut Scholz a Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P7_TA(2009)0120)

Procedurálne návrhy:

Laima Liucija Andrikienė predložila ústny PDN k odseku 7, ktorý bol schválený.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia