Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2806(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0266/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2009 - 13.2
CRE 17/12/2009 - 13.2

Antagna texter :

P7_TA(2009)0120

Protokoll
Torsdagen den 17 december 2009 - Strasbourg

13.2.  Azerbajdzjan: yttrandefrihet (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0264/2009, B7-0266/2009, B7-0267/2009, B7-0268/2009, B7-0269/2009, B7-0270/2009 och B7-0271/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0264/2009

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0266/2009

(ersätter B7-0266/2009, B7-0267/2009, B7-0268/2009, B7-0269/2009, B7-0270/2009 och B7-0271/2009):

inlämnat av följande ledamöter:
Vytautas Landsbergis, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Ioannis Kasoulides, Anna Ibrisagic, Tadeusz Zwiefka och Jan Březina för PPE-gruppen,
Hannes Swoboda, Adrian Severin och Zoran Thaler för S&D-gruppen,
Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Frédérique Ries och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen,
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen,
Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Charles Tannock, Syed Kamall, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko och Adam Bielan för ECR-gruppen,
Helmut Scholz och Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA(2009)0120)

Inlägg:

Laima Liucija Andrikienė lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 7, vilket beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy