Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 19. ledna 2010 - Štrasburk

5. Situace v Iránu (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise: Situace v Iránu

Catherine Ashton (vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Frédérique Ries, Fiorello Provera, Martin Ehrenhauser, Philippe Juvin, María Muñiz De Urquiza, Marco Scurria, Sergio Gaetano Cofferati, Monica Luisa Macovei, George Sabin Cutaş, Salvatore Tatarella, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Arnaud Danjean a Potito Salatto.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tunne Kelam, Alexander Alvaro, Ulrike Lunacek, Struan Stevenson, Niki Tzavela, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Piotr Borys, Paul Rübig a Andrew Henry William Brons.

Vystoupili: Catherine Ashton a Geoffrey Van Orden.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: únorové dílčí zasedání ve Štrasburku.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 17:30, pokračovalo v 17:35.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí