Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 19. januar 2010 - Strasbourg

5. Situationen i Iran (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen : Situationen i Iran

Catherine Ashton (Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Frédérique Ries, Fiorello Provera, Martin Ehrenhauser, Philippe Juvin, María Paloma Muñiz De Urquiza, Marco Scurria, Sergio Gaetano Cofferati, Monica Luisa Macovei, George Sabin Cutaş, Salvatore Tatarella, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Arnaud Danjean og Potito Salatto.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tunne Kelam, Alexander Alvaro, Ulrike Lunacek, Struan Stevenson, Niki Tzavela, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Piotr Borys, Paul Rübig og Andrew Henry William Brons.

Talere: Catherine Ashton og Geoffrey Van Orden.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: mødeperioden i februar i Strasbourg.

(Mødet udsat kl. 17.30 og genoptaget kl. 17.35)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik