Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 19 stycznia 2010 r. - Strasburg

5. Sytuacja w Iranie (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i wiceprzewodniczącej Komisji : Sytuacja w Iranie

Catherine Ashton (Wysoka Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i wiceprzewodnicząca Komisji ) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr, niezrzeszony, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Frédérique Ries, Fiorello Provera, Martin Ehrenhauser, Philippe Juvin, María Paloma Muñiz De Urquiza, Marco Scurria, Sergio Gaetano Cofferati, Monica Luisa Macovei, George Sabin Cutaş, Salvatore Tatarella, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Arnaud Danjean i Potito Salatto.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tunne Kelam, Alexander Alvaro, Ulrike Lunacek, Struan Stevenson, Niki Tzavela, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Piotr Borys, Paul Rübig i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Catherine Ashton i Geoffrey Van Orden.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: podczas sesji w lutym w Strasburgu.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 17.30 i wznowione o 17.35.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności