Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 19 ianuarie 2010 - Strasbourg

5. Situaţia din Iran (dezbatere)
Stenograma

Declaraţia Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi Vicepreşedintă a Comisiei: Situaţia din Iran

Catherine Ashton (Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi Vicepreşedintă a Comisiei ) a făcut o declaraţie.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Frédérique Ries, Fiorello Provera, Martin Ehrenhauser, Philippe Juvin, María Muñiz De Urquiza, Marco Scurria, Sergio Gaetano Cofferati, Monica Luisa Macovei, George Sabin Cutaş, Salvatore Tatarella, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Arnaud Danjean şi Potito Salatto.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tunne Kelam, Alexander Alvaro, Ulrike Lunacek, Struan Stevenson, Niki Tzavela, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Piotr Borys, Paul Rübig şi Andrew Henry William Brons.

Au intervenit: Catherine Ashton şi Geoffrey Van Orden.

Propunerile de rezoluţie, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune din februarie, la Strasbourg.

(Şedinţa, suspendată la 17.30, a fost reluată la 17.35.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate