Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 19. jaanuar 2010 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

6. Olukord Jeemenis (arutelu)
Istungi stenogramm

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni asepresidendi avaldus: Olukord Jeemenis

Catherine Ashton (Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, David-Maria Sassoli fraktsiooni S&D nimel, Holger Krahmer fraktsiooni ALDE nimel, Franziska Katharina Brantner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Charles Goerens, Geoffrey Van Orden, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler, Zigmantas Balčytis, Ivo Vajgl, Struan Stevenson, Cristiana Muscardini, Arnaud Danjean, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou ja Cristian Dan Preda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Paul Rübig ja Marek Siwiec.

Sõna võttis Catherine Ashton.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatavate resolutsioonide ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: veebruari osaistungjärk Strasbourgis.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika