Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 19. januára 2010 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

6. Situácia v Jemene (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie: Situácia v Jemene

Catherine Ashton (vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, David-Maria Sassoli za skupinu S&D, Holger Krahmer za skupinu ALDE, Franziska Katharina Brantner za skupinu Verts/ALE, Adam Bielan za skupinu ECR, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Fiorello Provera za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezaradený poslanec, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Charles Goerens, Geoffrey Van Orden, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler, Zigmantas Balčytis, Ivo Vajgl, Struan Stevenson, Cristiana Muscardini, Arnaud Danjean, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou a Cristian Dan Preda.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Paul Rübig a Marek Siwiec.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: februárová schôdza v Štrasburgu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia