Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 19. januára 2010 - Štrasburg

7. Situácia v Iraku (rozprava)
CRE

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie: Situácia v Iraku

Catherine Ashton (vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esther de Lange za skupinu PPE, Silvia Costa za skupinu S&D, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, Jill Evans za skupinu Verts/ALE, Struan Stevenson za skupinu ECR, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Elena Băsescu, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Jean-Luc Mélenchon, Fiorello Provera, Alf Svensson, Zigmantas Balčytis a Ryszard Czarnecki.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Bogusław Sonik, Janusz Władysław Zemke a Paul Rübig.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: februárová schôdza v Štrasburgu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia