Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2782(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0148/2009 (B7-0341/2009)

Разисквания :

PV 19/01/2010 - 10
CRE 19/01/2010 - 10

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 19 януари 2010 г. - Страсбург

10. Трафик на хора (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-148/2009) зададен от Anna Hedh и Edit Bauer, от името на комисията FEMM, към Съвета:Трафик на хора (B7-0341/2009)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-149/2009) зададен от Anna Hedh и Edit Bauer, от името на комисията FEMM, към Комисията: Трафик на хора (B7-0342/2009)

Anna Hedh и Edit Bauer развиха въпросите, изискващи устен отговор.

Diego López GarridoDiego López Garrido (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса B7-0341/2009.

Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса B7-0342/2009.

Изказаха се: Roberta Angelilli, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Nadja Hirsch, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Mario Borghezio, от името на групата EFD, Georgios Papanikolaou, Silvia Costa, Антония Първанова, Marina Yannakoudakis, Eva-Britt Svensson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monika Flašíková Beňová, Cecilia Wikström, Ryszard Czarnecki, Zuzana Roithová, Britta Thomsen и Vilija Blinkevičiūtė.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Catherine Bearder, Franz Obermayr, Anna Záborská и Artur Zasada.

Изказаха се: Diego López Garrido et Jacques Barrot.

Предложенията за резолюции, които следва да бъдат внесени в съответствие с член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Гласуване: месечна сесия през февруари в Страсбург.

Правна информация - Политика за поверителност