Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2782(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-0148/2009 (B7-0341/2009)

Debatten :

PV 19/01/2010 - 10
CRE 19/01/2010 - 10

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 19 januari 2010 - Straatsburg

10. Mensenhandel (debat)
CRE

Mondelinge vraag (O-148/2009) van Anna Hedh en Edit Bauer, namens de Commissie FEMM, aan de Raad: Mensenhandel (B7-0341/2009)

Mondelinge vraag (O-149/2009) van Anna Hedh en Edit Bauer, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Mensenhandel (B7-0342/2009)

Anna Hedh en Edit Bauer lichten de mondelinge vragen toe.

Diego López GarridoDiego López Garrido (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B7-0341/2009.

Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag B7-0342/2009.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Angelilli, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, Nadja Hirsch, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Zbigniew Ziobro, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Borghezio, namens de EFD-Fractie, Georgios Papanikolaou, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Eva-Britt Svensson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monika Flašíková Beňová, Cecilia Wikström, Ryszard Czarnecki, Zuzana Roithová, Britta Thomsen en Vilija Blinkevičiūtė.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Catherine Bearder, Franz Obermayr, Anna Záborská en Artur Zasada.

Het woord wordt gevoerd door Diego López Garrido en Jacques Barrot.

De overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Stemming: vergaderperiode van februari in Straatsburg.

Juridische mededeling - Privacybeleid