Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2782(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-0148/2009 (B7-0341/2009)

Debaty :

PV 19/01/2010 - 10
CRE 19/01/2010 - 10

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 19 stycznia 2010 r. - Strasburg

10. Handel ludźmi (debata)
CRE

Pytanie ustne (O-148/2009), które zadały Anna Hedh i Edit Bauer, w imieniu komisji FEMM, do Rady: Handel ludźmi (B7-0341/2009)

Pytanie ustne (O-149/2009), które zadały Anna Hedh i Edit Bauer, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Handel ludźmi (B7-0342/2009)

Anna Hedh i Edit Bauer omówiły pytania ustne.

Diego López GarridoDiego López Garrido (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie B7-0341/2009.

Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie B7-0342/2009.

Głos zabrali: Roberta Angelilli w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Nadja Hirsch w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Zbigniew Ziobro w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Borghezio w imieniu grupy EFD, Georgios Papanikolaou, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Eva-Britt Svensson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monika Flašíková Beňová, Cecilia Wikström, Ryszard Czarnecki, Zuzana Roithová, Britta Thomsen i Vilija Blinkevičiūtė.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Catherine Bearder, Franz Obermayr, Anna Záborská i Artur Zasada.

Głos zabrali: Diego López Garrido i Jacques Barrot.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu, zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

Głosowanie: podczas sesji w lutym w Strasburgu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności