Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2782(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-0148/2009 (B7-0341/2009)

Rozpravy :

PV 19/01/2010 - 10
CRE 19/01/2010 - 10

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 19. januára 2010 - Štrasburg

10. Obchodovanie s ľuďmi (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-148/2009), ktorú predložili Anna Hedh a Edit Bauer, za výbor FEMM, pre Radu:Obchodovanie s ľuďmi (B7-0341/2009)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-149/2009), ktorú predložili Anna Hedh a Edit Bauer, za výbor FEMM, pre Komisiu: Obchodovanie s ľuďmi (B7-0342/2009)

Anna Hedh a Edit Bauer rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Diego López GarridoDiego López Garrido (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku B7-0341/2009.

Jacques Barrot (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku B7-0342/2009.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Angelilli za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, Nadja Hirsch za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Zbigniew Ziobro za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Mario Borghezio za skupinu EFD, Georgios Papanikolaou, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Eva-Britt Svensson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monika Flašíková Beňová, Cecilia Wikström, Ryszard Czarnecki, Zuzana Roithová, Britta Thomsen a Vilija Blinkevičiūtė.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Catherine Bearder, Franz Obermayr, Anna Záborská a Artur Zasada.

Vystúpili: Diego López Garrido a Jacques Barrot.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Hlasovanie: februárová schôdza v Štrasburgu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia