Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 19 януари 2010 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Скорошното земестресение в Хаити (разискване)
 5.Положението в Иран (разискване)
 6.Положението в Йемен (разискване)
 7.Положението в Ирак (разискване)
 8.Второ преразглеждане на Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС (Споразумението от Котону) (разискване)
 9.Процесуални права в рамките на наказателните процеси (разискване)
 10.Трафик на хора (разискване)
 11.Дневен ред на следващото заседание
 12.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (124 kb) Присъствен списък (50 kb) 
 
Протокол (89 kb) Присъствен списък (21 kb) 
 
Протокол (204 kb) Присъствен списък (69 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност