Index 
Jegyzőkönyv
PDF 177kWORD 86k
2010. január 19., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.A közelmúltbeli földrengés Haitin (vita)
 5.Az iráni helyzet (vita)
 6.A jemeni helyzet (vita)
 7.Az iraki helyzet (vita)
 8.Az AKCS-EK partnerségi megállapodás (Cotonou-i megállapodás) második felülvizsgálata (vita)
 9.Eljárási jogok a büntetőeljárásokban (vita)
 10.Emberkereskedelem (vita)
 11.A következő ülésnap napirendje
 12.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

2010. JANUÁR 19., KEDD

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 15.00-kor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Egyiptomi és malajziai vallási kisebbségek elleni közelmúltbeli támadások

- Marietje Schaake és Frédérique Ries, az ALDE képviselőcsoport nevében, az egyiptomi és malajziai vallási kisebbségek elleni közelmúltbeli támadásokról (B7-0035/2010)

- Fiorello Provera és Lorenzo Fontana, az EFD képviselőcsoport nevében, az egyiptomi vallási kisebbségek elleni közelmúltbeli támadásokról (B7-0037/2010)

- Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam és Bogusław Sonik, a PPE képviselőcsoport nevében, az egyiptomi keresztény kisebbségek elleni közelmúltbeli támadásokról (B7-0038/2010)

- Véronique De Keyser, az S&D képviselőcsoport nevében, az egyiptomi és malajziai vallási kisebbségek elleni közelmúltbeli támadásokról (B7-0039/2010)

- Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan és Marek Henryk Migalski, az ECR képviselőcsoport nevében, az egyiptomi és malajziai vallási kisebbségek elleni közelmúltbeli támadásokról (B7-0045/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda és Gerald Häfner, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a gondolatszabadságról és az egyiptomi és malajziai vallási kisebbségek elleni közelmúltbeli támadásokról (B7-0048/2010).

II.   Az emberi jogok megsértése Kínában, nevezetesen a Liu Hsziao-po-ügy

- Renate Weber, Frédérique Ries, Ramon Tremosa I Balcells és Marielle De Sarnez, az ALDE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok megsértéséről Kínában, nevezetesen a Liu Hsziao-po-ügy (B7-0040/2010)

- Tunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei és Jean-Pierre Audy, a PPE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok megsértéséről Kínában, nevezetesen a Liu Hsziao-po-ügy (B7-0041/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, az EFD képviselőcsoport nevében, és Edward McMillan-Scott, független, az emberi jogok megsértéséről Kínában, nevezetesen a Liu Hsziao-po-ügy (B7-0051/2010)

- Véronique De Keyser, az S&D képviselőcsoport nevében, az emberi jogok megsértéséről Kínában, nevezetesen a Liu Hsziao-po-ügy (B7-0052/2010)

- Gabriele Zimmer és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok megsértéséről Kínában, nevezetesen a Liu Hsziao-po-ügy (B7-0053/2010)

- Charles Tannock és Tomasz Piotr Poręba, az ECR képviselőcsoport nevében, az emberi jogok megsértéséről Kínában, nevezetesen a Liu Hsziao-po-ügy (B7-0054/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Philippe Lamberts és Daniel Cohn-Bendit, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok megsértéséről Kínában, nevezetesen a Liu Hsziao-po-ügy (B7-0055/2010).

III.   Fülöp-szigetek

- Marielle De Sarnez, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről (B7-0043/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Rolandas Paksas és Juozas Imbrasas, az EFD képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről (B7-0044/2010)

- Martin Kastler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Jean-Pierre Audy, a PPE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, az ECR képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről (B7-0046/2010)

- Véronique De Keyser és Marc Tarabella, az S&D képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről (B7-0047/2010)

- Marie-Christine Vergiat és Rui Tavares, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok megsértéséről a Fülöp-szigetekről (B7-0049/2010)

- Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről (B7-0050/2010).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


4. A közelmúltbeli földrengés Haitin (vita)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Bizottság alelnökének nyilatkozata: A közelmúltbeli földrengés Haitin

Catherine Ashton (az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Karel De Gucht (a Bizottság tagja), Gay Mitchell, a PPE képviselőcsoport nevében, Linda McAvan, az S&D képviselőcsoport nevében, Liam Aylward, az ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Joly, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nirj Deva, az ECR képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, az EFD képviselőcsoport nevében, Nick Griffin, független, Michèle Striffler, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Edvard Kožušník, Ilda Figueiredo, Roberta Angelilli, Corina Creţu, Paweł Robert Kowal, Philippe Juvin, Michael Cashman, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, David-Maria Sassoli, Laima Liucija Andrikienė, Enrique Guerrero Salom, Jim Higgins és Roberto Gualtieri.

ELNÖKÖL: Stavros LAMBRINIDIS
alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, María Muñiz De Urquiza, Marielle De Sarnez, James Nicholson, Luis Yáñez-Barnuevo García, Frédérique Ries, Liisa Jaakonsaari és Zigmantas Balčytis.

Felszólal: Catherine Ashton és Karel De Gucht.

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: februári strasbourgi ülésszak.


5. Az iráni helyzet (vita)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Bizottság alelnökének nyilatkozata : Az iráni helyzet

Catherine Ashton (az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, az S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, az ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, az EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Frédérique Ries, Fiorello Provera, Martin Ehrenhauser, Philippe Juvin, María Paloma Muñiz De Urquiza, Marco Scurria, Sergio Gaetano Cofferati, Monica Luisa Macovei, George Sabin Cutaş, Salvatore Tatarella, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Arnaud Danjean és Potito Salatto.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tunne Kelam, Alexander Alvaro, Ulrike Lunacek, Struan Stevenson, Niki Tzavela, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Piotr Borys, Paul Rübig és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Catherine Ashton és Geoffrey Van Orden.

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: februári strasbourgi ülésszak.

(A 17.30-kor megszakított ülést 17.35-kor folytatják.)


ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI
alelnök

6. A jemeni helyzet (vita)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Bizottság alelnökének nyilatkozata: A jemeni helyzet

Catherine Ashton (az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében, David-Maria Sassoli, az S&D képviselőcsoport nevében, Holger Krahmer, az ALDE képviselőcsoport nevében, Franziska Katharina Brantner, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, az ECR képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, az EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Charles Goerens, Geoffrey Van Orden, Charalampos Aggourakis, Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler, Zigmantas Balčytis, Ivo Vajgl, Struan Stevenson, Cristiana Muscardini, Arnaud Danjean, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou és Cristian Dan Preda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Paul Rübig és Marek Siwiec.

Felszólal: Catherine Ashton.

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: februári strasbourgi ülésszak.


7. Az iraki helyzet (vita)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Bizottság alelnökének nyilatkozata: Az iraki helyzet

Catherine Ashton (az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Esther de Lange, a PPE képviselőcsoport nevében, Silvia Costa, az S&D képviselőcsoport nevében, Johannes Cornelis van Baalen, az ALDE képviselőcsoport nevében, Jill Evans, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Struan Stevenson, az ECR képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, az EFD képviselőcsoport nevében, Elena Băsescu, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Jean-Luc Mélenchon, Fiorello Provera, Alf Svensson, Zigmantas Balčytis és Ryszard Czarnecki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogusław Sonik, Janusz Władysław Zemke és Paul Rübig.

Felszólal: Catherine Ashton.

A vitát berekesztik.

Szavazás: februári strasbourgi ülésszak.


(A 19.25-kor megszakított ülést 21.25-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

8. Az AKCS-EK partnerségi megállapodás (Cotonou-i megállapodás) második felülvizsgálata (vita)

Jelentés az AKCS-EK partnerségi megállapodás (Cotonou-i megállapodás) második felülvizsgálatáról [2009/2165(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Eva Joly (A7-0086/2009)

Eva Joly előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vital Moreira (az INTA bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Karel De Gucht (a Bizottság tagja).

Felszólal: Cristian Dan Preda, a PPE képviselőcsoport nevében, Harlem Désir, az S&D képviselőcsoport nevében, Louis Michel, az ALDE képviselőcsoport nevében, Nirj Deva, az ECR képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Krisztina Morvai, független, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi, Mariya Nedelcheva, Michael Cashman, Maria Da Graça Carvalho, Diogo Feio, Mario Mauro és Zuzana Roithová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Rareş-Lucian Niculescu, Isabelle Durant, João Ferreira, Franz Obermayr, Georgios Papanikolaou, Hans-Peter Martin, Crescenzio Rivellini és Janusz Wojciechowski.

Felszólal: Karel De Gucht és Eva Joly.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.1.20-i jegyzőkönyv 6.4. pont .


9. Eljárási jogok a büntetőeljárásokban (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0155/2009) felteszi: Sarah Ludford, Elena Oana Antonescu, Carmen Romero López, Heidi Hautala és Rui Tavares, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: Eljárási jogok a büntetőeljárásokban (B7-0343/2009)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0156/2009) felteszi: Sarah Ludford, Elena Oana Antonescu, Carmen Romero López, Heidi Hautala és Rui Tavares, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Eljárási jogok a büntetőeljárásokban (B7-0344/2009)

Sarah Ludford kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Diego López Garrido (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre B7-0343/2009.

Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre B7-0344/2009.

Felszólal: Elena Oana Antonescu, a PPE képviselőcsoport nevében, Carmen Romero López, az S&D képviselőcsoport nevében, Graham Watson, az ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol William (The Earl of) Dartmouth kékkártyás kérdésére is, Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Janusz Wojciechowski, az ECR képviselőcsoport nevében, Rui Tavares, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, az EFD képviselőcsoport nevében, Krisztina Morvai, független, Carlos Coelho, Monika Flašíková Beňová és Gerard Batten.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgios Papanikolaou.

Felszólal: Diego López Garrido és Jacques Barrot.

A vitát berekesztik.


10. Emberkereskedelem (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-148/2009) felteszi: Anna Hedh és Edit Bauer, a FEMM bizottság nevében, a Tanácshoz: Emberkereskedelem (B7-0341/2009)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-149/2009) felteszi: Anna Hedh és Edit Bauer, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: Emberkereskedelem (B7-0342/2009)

Anna Hedh és Edit Bauer kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Diego López GarridoDiego López Garrido (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre B7-0341/2009.

Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre B7-0342/2009.

Felszólal: Roberta Angelilli, a PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, az S&D képviselőcsoport nevében, Nadja Hirsch, az ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zbigniew Ziobro, az ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, az EFD képviselőcsoport nevében, Georgios Papanikolaou, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Eva-Britt Svensson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monika Flašíková Beňová, Cecilia Wikström, Ryszard Czarnecki, Zuzana Roithová, Britta Thomsen és Vilija Blinkevičiūtė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Catherine Bearder, Franz Obermayr, Anna Záborská és Artur Zasada.

Felszólal: Diego López Garrido és Jacques Barrot.

Az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

Szavazás: februári strasbourgi ülésszak.


11. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 432.673/OJME).


12. Az ülés berekesztése

Az ülést 24.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Gianni Pittella

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Balz, Michel Barnier, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Coelho, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, David, Davies, De Angelis, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Gahler, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, de Grandes Pascual, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Imbrasas, Iovine, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pietikäinen, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat