Kazalo 
Zapisnik
PDF 173kWORD 81k
Torek, 19. januar 2010 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Nedavni potres na Haitiju (razprava)
 5.Razmere v Iranu (razprava)
 6.Razmere v Jemnu (razprava)
 7.Razmere v Iraku (razprava)
 8.Druga revizija sporazuma o partnerstvu AKP-ES (sporazum iz Cotonouja) (razprava)
 9.Procesne pravice v kazenskih postopkih (razprava)
 10.Trgovina z ljudmi (razprava)
 11.Dnevni red naslednje seje
 12.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


ZAPISNIK

TOREK, 19. JANUAR 2010

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 15.00.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I.   Nedavni napadi na verske manjšine v Egiptu in Maleziji

- Marietje Schaake in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE, o nedavnih napadih na nekatere verske manjšine v Egiptu in Maleziji (B7-0035/2010)

- Fiorello Provera in Lorenzo Fontana v imenu skupine EFD, o nedavnih napadih na nekatere verske manjšine v Egiptu (B7-0037/2010)

- Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE, o nedavnih napadih na nekatere krščanske manjšine v Egiptu (B7-0038/2010)

- Véronique De Keyser v imenu skupine S&D, o nedavnih napadih na nekatere verske manjšine v Egiptu in Maleziji (B7-0039/2010)

- Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan in Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR, o nedavnih napadih na nekatere verske manjšine v Egiptu in Maleziji (B7-0045/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda in Gerald Häfner v imenu skupine Verts/ALE, o svobodi mišljenja in o nedavnih napadih na nekatere verske manjšine v Egiptu in Maleziji (B7-0048/2010).

II.   Kršitve človekovih pravic na Kitajskem, zlasti primer Liu Xiaobao

- Renate Weber, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells in Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE, o kršitvah človekovih pravic na Kitajskem, zlasti primer Liu Xiaobao (B7-0040/2010)

- Tunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei in Jean-Pierre Audy v imenu skupine PPE, o kršitvah človekovih pravic na Kitajskem, zlasti primer Liu Xiaobao (B7-0041/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana v imenu skupine EFD, in Edward McMillan-Scott samostojni poslanec, o kršitvah človekovih pravic na Kitajskem, zlasti primer Liu Xiaobao (B7-0051/2010)

- Véronique De Keyser v imenu skupine S&D, o kršitvah človekovih pravic na Kitajskem in primeru Liu Xiaobao (B7-0052/2010)

- Gabriele Zimmer in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, o kršitvah človekovih pravic na Kitajskem, zlasti primer Liu Xiaobao (B7-0053/2010)

- Charles Tannock in Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR, o kršitvah človekovih pravic na Kitajskem in primeru Liu Xiaobao (B7-0054/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Philippe Lamberts in Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, o kršitvah človekovih pravic na Kitajskem in primeru Liu Xiaobao (B7-0055/2010).

III.   Filipini

- Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE, o Filipinih (B7-0043/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Rolandas Paksas in Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD, o Filipinih (B7-0044/2010)

- Martin Kastler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Jean-Pierre Audy v imenu skupine PPE, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, o Filipinih (B7-0046/2010)

- Véronique De Keyser in Marc Tarabella v imenu skupine S&D, o Filipinih (B7-0047/2010)

- Marie-Christine Vergiat in Rui Tavares v imenu skupine GUE/NGL, o kršitvah človekovih pravic na Filipinih (B7-0049/2010)

- Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, o Filipinih (B7-0050/2010).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 Poslovnika.


4. Nedavni potres na Haitiju (razprava)

Izjava visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednice Komisije: Nedavni potres na Haitiju

Catherine Ashton (visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Karel De Gucht (član Komisije), Gay Mitchell v imenu skupine PPE, Linda McAvan v imenu skupine S&D, Liam Aylward v imenu skupine ALDE, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Nirj Deva v imenu skupine ECR, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Fiorello Provera v imenu skupine EFD, Nick Griffin samostojni poslanec, Michèle Striffler, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Edvard Kožušník, Ilda Figueiredo, Roberta Angelilli, Corina Creţu, Paweł Robert Kowal, Philippe Juvin, Michael Cashman, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, David-Maria Sassoli, Laima Liucija Andrikienė, Enrique Guerrero Salom, Jim Higgins in Roberto Gualtieri.

PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Zver, María Muñiz De Urquiza, Marielle De Sarnez, James Nicholson, Luis Yáñez-Barnuevo García, Frédérique Ries, Liisa Jaakonsaari in Zigmantas Balčytis.

Govorila sta Catherine Ashton in Karel De Gucht.

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: februarsko delno zasedanje v Strasbourgu


5. Razmere v Iranu (razprava)

Izjava visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednice Komisije : Razmere v Iranu

Catherine Ashton (visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Franz Obermayr samostojni poslanec, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Frédérique Ries, Fiorello Provera, Martin Ehrenhauser, Philippe Juvin, María Muñiz De Urquiza, Marco Scurria, Sergio Gaetano Cofferati, Monica Luisa Macovei, George Sabin Cutaş, Salvatore Tatarella, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Arnaud Danjean in Potito Salatto.

Po postopku "catch the eye" so govorili Tunne Kelam, Alexander Alvaro, Ulrike Lunacek, Struan Stevenson, Niki Tzavela, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Piotr Borys, Paul Rübig in Andrew Henry William Brons.

Govorila sta Catherine Ashton in Geoffrey Van Orden.

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: februarsko delno zasedanje v Strasbourgu

(Seja, ki je bila prekinjena ob 17.30, se je nadaljevala ob 17.35.)


PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

6. Razmere v Jemnu (razprava)

Izjava visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednice Komisije: Razmere v Jemnu

Catherine Ashton (visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, David-Maria Sassoli v imenu skupine S&D, Holger Krahmer v imenu skupine ALDE, Franziska Katharina Brantner v imenu skupine Verts/ALE, Adam Bielan v imenu skupine ECR, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Fiorello Provera v imenu skupine EFD, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Charles Goerens, Geoffrey Van Orden, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler, Zigmantas Balčytis, Ivo Vajgl, Struan Stevenson, Cristiana Muscardini, Arnaud Danjean, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou in Cristian Dan Preda.

Po postopku "catch the eye" so govorili Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Paul Rübig in Marek Siwiec.

Govorila je Catherine Ashton.

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: februarsko delno zasedanje v Strasbourgu


7. Razmere v Iraku (razprava)

Izjava visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednice Komisije: Razmere v Iraku

Catherine Ashton (visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Esther de Lange v imenu skupine PPE, Silvia Costa v imenu skupine S&D, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE, Jill Evans v imenu skupine Verts/ALE, Struan Stevenson v imenu skupine ECR, Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Elena Băsescu, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Jean-Luc Mélenchon, Fiorello Provera, Alf Svensson, Zigmantas Balčytis in Ryszard Czarnecki.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogusław Sonik, Janusz Władysław Zemke in Paul Rübig.

Govorila je Catherine Ashton.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: februarsko delno zasedanje v Strasbourgu


(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.25, se je nadaljevala ob 21.25.)

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

8. Druga revizija sporazuma o partnerstvu AKP-ES (sporazum iz Cotonouja) (razprava)

Poročilo: Druga revizija sporazuma o partnerstvu AKP-ES (sporazum iz Cotonouja) [2009/2165(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Eva Joly (A7-0086/2009)

Eva Joly je predstavila poročilo.

Govoril je Vital Moreira (pripravljalec mnenja odbora INTA).

Govoril je Karel De Gucht (član Komisije).

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Harlem Désir v imenu skupine S&D, Louis Michel v imenu skupine ALDE, Nirj Deva v imenu skupine ECR, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Krisztina Morvai samostojna poslanka, Filip Kaczmarek, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi, Mariya Nedelcheva, Michael Cashman, Maria Da Graça Carvalho, Diogo Feio, Mario Mauro in Zuzana Roithová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Rareş-Lucian Niculescu, Isabelle Durant, João Ferreira, Franz Obermayr, Georgios Papanikolaou, Hans-Peter Martin, Crescenzio Rivellini in Janusz Wojciechowski.

Govorila sta Karel De Gucht in Eva Joly.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika z dne 20.1.2010.


9. Procesne pravice v kazenskih postopkih (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0155/2009), ki so ga postavili Sarah Ludford, Elena Oana Antonescu, Carmen Romero López, Heidi Hautala in Rui Tavares, v imenu odbora LIBE, Svetu: Procesne pravice v kazenskih postopkih (B7-0343/2009)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0156/2009) ki so ga postavili Sarah Ludford, Elena Oana Antonescu, Carmen Romero López, Heidi Hautala in Rui Tavares, v imenu odbora LIBE, Komisiji: Procesne pravice v kazenskih postopkih (B7-0344/2009)

Sarah Ludford je predstavila vprašanji za ustni odgovor.

Diego López Garrido (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje B7-0343/2009.

Jacques Barrot (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje B7-0344/2009.

Govorili so Elena Oana Antonescu v imenu skupine PPE, Carmen Romero López v imenu skupine S&D, Graham Watson v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Janusz Wojciechowski v imenu skupine ECR, Rui Tavares v imenu skupine GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine EFD, Krisztina Morvai samostojna poslanka, Carlos Coelho, Monika Flašíková Beňová in Gerard Batten.

Po postopku "catch the eye" je govoril Georgios Papanikolaou.

Govorila sta Diego López Garrido in Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.


10. Trgovina z ljudmi (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-148/2009), ki sta ga postavili Anna Hedh in Edit Bauer, v imenu odbora FEMM, Svetu: Trgovina z ljudmi (B7-0341/2009)

Vprašanje za ustni odgovor (O-149/2009), ki sta ga postavili Anna Hedh in Edit Bauer, v imenu odbora FEMM, Komisiji: Trgovina z ljudmi (B7-0342/2009)

Anna Hedh in Edit Bauer sta predstavili vprašanji za ustni odgovor.

Diego López Garrido (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje B7-0341/2009.

Jacques Barrot (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje B7-0342/2009.

Govorili so Roberta Angelilli v imenu skupine PPE, Claude Moraes v imenu skupine S&D, Nadja Hirsch v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Zbigniew Ziobro v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Mario Borghezio v imenu skupine EFD, Georgios Papanikolaou, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Eva-Britt Svensson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monika Flašíková Beňová, Cecilia Wikström, Ryszard Czarnecki, Zuzana Roithová, Britta Thomsen in Vilija Blinkevičiūtė.

Po postopku "catch the eye" so govorili Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Catherine Bearder, Franz Obermayr, Anna Záborská in Artur Zasada.

Govorila sta Diego López Garrido in Jacques Barrot.

Predlogi resolucije, ki so bili vloženi v skladu s členom 115(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Glasovanje: februarsko delno zasedanje v Strasbourgu


11. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 432.673/OJME).


12. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 24.00.

Klaus Welle

Gianni Pittella

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Balz, Michel Barnier, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Coelho, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, David, Davies, De Angelis, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Gahler, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, de Grandes Pascual, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Imbrasas, Iovine, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pietikäinen, Pirillo, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov