Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 20 януари 2010 г. - Страсбург

6.1. Избор на Европейски омбудсман
CRE

(Тайно гласуване)

Председателят обявява, че е сезиран на следните кандидатури:

- Vittorio Bottoli

- Nikiforos Diamandouros

- Pierre-Yves Monette.

(Две други кандидатури бяха обявени за невалидни, а една кандидатура беше оттеглена).

Той припомни разпоредбите на член 204, параграф 5 от Правилника за дейнсотта и обяви, че ще се пристъпи към електронно тайно гласуване.

Той констатира, че са налице условията за провеждане на избора, тъй като присъстват повече от половината членове на ЕП.

брой на гласувалите:   678

празни или недействителни бюлетини:   30

подадени гласове::   648

необходимо мнозинство:   325

(Списъкът на участвалите в гласуването е приложен към настоящия протокол).

Подадени бяха следните гласове:

- Nikiforos Diamandouros:   340

- Pierre-Yves Monette:      289

- Vittorio Bottoli:      19

Nikiforos Diamandouros, който получи мнозинството от подадените гласове, е избран за Европейски омбудсман.

(P7_TA(2010)0001)

Изказа се Margot Wallström (заместник-председател на Комисията).

Председателят поздрави Nikiforos Diamandouros за неговото избиране и го прикани своевременно да положи клетва пред Съда в съответствие с член 204, параграф 7 от Правилника за дейността.

Правна информация - Политика за поверителност