Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 20. januar 2010 - Strasbourg

6.1. Valg af Den Europæiske Ombudsmand
CRE

(Hemmelig afstemning)

Formanden meddelte at have modtaget ansøgninger fra følgende:

- Vittorio Bottoli

- Nikiforos Diamandouros

- Pierre-Yves Monette.

(To andre ansøgninger opfyldte ikke betingelserne for behandling, og en ansøgning var blevet trukket tilbage).

Formanden henledte opmærksomheden på bestemmelserne i forretningsordenens artikel 204, stk. 5, og meddelte, at der herefter ville blive foretaget hemmelig elektronisk afstemning.

Hans konstaterede, at betingelserne for afstemningen var opfyldt, idet mere end halvdelen af medlemmerne var til stede.

Antal deltagere i afstemningen:   678

Blanke eller ugyldige stemmesedler:   30

Afgivne stemmer:   648

Påkrævet flertal:   325

(Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag).

Opnåede stemmer:

- Nikiforos Diamandouros:   340

- Pierre-Yves Monette:      289

- Vittorio Bottoli:      19

Nikiforos Diamandouros havde opnået flertallet af de afgivne stemmer og var dermed valgt til hvervet som Europæisk Ombudsmand.

(P7_TA(2010)0001)

Margot Wallström (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden lykønskede Nikiforos Diamandouros med valget og opfordrede ham til ved førstkommende lejlighed at aflægge ed for Domstolen, jf. forretningsordenens artikel 204, stk. 7.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik