Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010 - Στρασβούργο

6.1. Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
CRE

(Μυστική ψηφοφορία)

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι έλαβε τις ακόλουθες υποψηφιότητες:

- Vittorio Bottoli

- Νικηφόρος Διαμαντούρος

- Pierre-Yves Monette.

(Δύο άλλες υποψηφιότητες εκρίθησαν μη παραδεκτές και μία υποψηφιότητα απεσύρθη).

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 204, παράγραφος 5, του Κανονισμού και ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία διά της ηλεκτρονικής οδού.

Διαπιστώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, δεδομένου ότι πλέον του ημίσεος των βουλευτών είναι παρόντες.

Ψηφίσαντες:   678

Λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια:   30

Έγκυρα ψηφοδέλτια:   648

Απαιτούμενη πλειοψηφία:   325

(Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στη ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά).

Έλαβαν:

- Νικηφόρος Διαμαντούρος:   340

- Pierre-Yves Monette:      289

- Vittorio Bottoli:      19

Ο Νικηφόρος Διαμαντούρος, έχοντας λάβει την πλειοψηφία των ψηφισάντων, εκλέγεται ευρωπαίος διαμεσολαβητής.

(P7_TA(2010)0001)

Παρεμβαίνει η Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος συγχαίρει τον Νικηφόρο Διαμαντούρο για την εκλογή του και τον καλεί να ορκισθεί, εν ευθέτω χρόνω, ενώπιον του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 204, παράγραφος 7, του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου