Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2010. január 20., Szerda - Strasbourg

6.1. Az európai ombudsman megválasztása
CRE

(titkos szavazás)

Az elnök közli, hogy az alábbi jelöléseket juttatták el hozzá:

- Vittorio Bottoli

- Nikiforos Diamandouros

- Pierre-Yves Monette.

(Két másik jelölt elfogadhatatlannak bizonyult, egy jelölést pedig visszavontak).

Emlékeztet az eljárási szabályzat 204. cikke (5) bekezdésének rendelkezéseire, és bejelenti, hogy titkos, elektronikus szavazásra fog sor kerülni.

Megállapítja, hogy a megválasztás feltételei teljesülnek, hiszen a képviselők több mint fele jelen van.

szavazók száma:   678

üres vagy érvénytelen szavazócédula:   30

leadott szavazatok:   648

szükséges többség:   325

(A szavazáson részt vevők listája a jegyzőkönyv mellékletében található).

Eredmények:

- Nikiforos Diamandouros:   340

- Pierre-Yves Monette:      289

- Vittorio Bottoli:      19

Mivel Nikiforos Diamandouros kapta a leadott szavazatok többségét, őt választották meg európai ombudsmannak.

(P7_TA(2010)0001)

Felszólal: Margot Wallström (a Bizottság alelnöke).

Az elnök gratulál Nikiforos Diamandourosnak megválasztásához, és kéri, hogy az eljárási szabályzat 204. cikke (7) bekezdésének megfelelően megfelelő időben tegyen esküt a Bíróság előtt.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat