Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. sausio 20 d. - Strasbūras

6.1. Europos ombudsmeno rinkimai
CRE

(Slaptas balsavimas)

Pirmininkas pranešė, kad jam pateiktos šių asmenų kandidatūros:

- Vittorio Bottoli,

- Nikiforos Diamandouros,

- Pierre-Yves Monette.

(Vieno asmens kandidatūra priimta, o dviejų kitų asmenų kandidatūros paskelbtos nepriimtinos).

Pirmininkas priminė Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnio 5 dalies nuostatas ir informavo, kad bus balsuojama slaptai elektroniniu būdu.

Jis pareiškė, kad visi balsuoti reikalingi reikalavimai įvykdyti, kadangi posėdyje dalyvauja daugiau nei pusė Parlamento narių.

Balsavusių Parlamento narių skaičius:   678

Tušti arba sugadinti biuleteniai:   30

Atiduoti balsai:   648

Reikiama balsų dauguma:   325

(Balsuojant dalyvavusių narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo).

Surinkti balsai:

- Nikiforos Diamandouros:   340

- Pierre-Yves Monette:      289

- Vittorio Bottoli:      19

Kadangi Nikiforos Diamandouros surinko daugumą balsavusiųjų balsų, jis išrinktas Europos ombudsmenu.

(P7_TA(2010)0001).

Kalbėjo Margot Wallström (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Pirmininkas pasveikino Nikiforos Diamandouros jo išrinkimo proga ir pakvietė nedelsiant prisiekti Teisingumo Teisme pagal Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnio 7 dalį.

Teisinė informacija - Privatumo politika