Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 20 januari 2010 - Straatsburg

6.1. Verkiezing van de Europese Ombudsman
CRE

(Geheime stemming)

De Voorzitter deelt mede de volgende voordrachten te hebben ontvangen:

- Vittorio Bottoli

- Nikiforos Diamandouros

- Pierre-Yves Monette.

(Twee andere voordrachten zijn niet ontvankelijk verklaard en één voordracht is ingetrokken).

Hij wijst op het bepaalde in artikel 204, lid 5, van het Reglement en deelt mede dat wordt overgegaan tot geheime elektronische stemming.

Hij stelt vast dat aan de voorwaarden voor verkiezing is voldaan, aangezien meer dan de helft van de leden aanwezig is.

aantal deelnemers:   678

blanco of ongeldige stemmen:   30

uitgebrachte stemmen:   648

vereiste meerderheid:   325

(Zie bijlage “uitslag van de hoofdelijke stemmingen” voor de lijst van deelnemers aan de stemming).

Aantal behaalde stemmen:

- Nikiforos Diamandouros:   340

- Pierre-Yves Monette:      289

- Vittorio Bottoli:      19

Nikiforos Diamandouros heeft de meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaald en is bijgevolg verkozen tot Europese Ombudsman.

(P7_TA(2010)0001)

Het woord wordt gevoerd door Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie).

De Voorzitter wenst Nikiforos Diamandouros geluk met zijn verkiezing en verzoekt hem te gelegener tijd de eed of de belofte voor het Hof van Justitie af te leggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 204, lid 7, van het Reglement.

Juridische mededeling - Privacybeleid