Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 20 ianuarie 2010 - Strasbourg

6.1. Alegerea Ombudsmanului European
CRE

(vot secret)

Preşedintele a declarat că a luat act de următoarele candidaturi:

- Vittorio Bottoli

- Nikiforos Diamandouros

- Pierre-Yves Monette.

(Alte două candidaturi au fost declarate inadmisibile, iar o a treia a fost retrasă).

Preşedintele a amintit dispoziţiile articolului 204 alienatul (5) din Regulamentul de procedură şi a anunţat că se va proceda la un scrutin secret prin vot electronic.

El a constatat că condiţiile pentru alegere au fost întrunite, întrucât au fost prezenţi mai mult de jumătate dintre deputaţi.

numărul de votanţi:   678

buletine albe sau nule:   30

voturi exprimate:   648

majoritatea necesară:   325

(Lista participanţilor la vot este anexată prezentului proces-verbal).

Numărul de voturi pentru fiecare candidat:

- Nikiforos Diamandouros:   340

- Pierre-Yves Monette:      289

- Vittorio Bottoli:      19

Nikiforos Diamandouros a obţinut majoritatea voturilor şi a fost ales Ombudsman European.

(P7_TA(2010)0001)

A intervenit Margot Wallström (vicepreşedintă a Comisiei).

Preşedintele l-a felicitat pe Nikiforos Diamandouros pentru alegerea sa şi l-a invitat să depună, în timp util, jurământul în faţa Curţii de Justiţie, în conformitate cu articolul 204 alineatul (7) din Regulamentul de procedură.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate