Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 20. januára 2010 - Štrasburg

6.1. Voľba európskeho ombudsmana
CRE

(tajné hlasovanie)

Predseda vyhlásil, že mu boli doručené návrhy týchto kandidátov:

- Vittorio Bottoli

- Nikiforos Diamandouros

- Pierre-Yves Monette.

(Ďalšie dve kandidatúry boli vyhlásené za neprijateľné a jedna kandidatúra bola stiahnutá).

Predseda upozornil na ustanovenia článku 204 ods. 5 rokovacieho poriadku a oznámil, že sa bude hlasovať elektronicky v tajnom hlasovaní.

Konštatoval, že podmienky elektronického hlasovania sú splnené, keďže je prítomná viac ako polovica poslancov.

Počet hlasujúcich poslancov: 678

Nevyplnený alebo neplatný hlasovací lístok:   30

Počet odovzdaných hlasov: 648

Potrebná väčšina:   325

(Zoznam hlasujúcich poslancov sa nachádza v prílohe tejto zápisnice).

Počet získaných hlasov:

- Nikiforos Diamandouros:   340

- Pierre-Yves Monette:      289

- Vittorio Bottoli:      19

Keďže Nikiforos Diamandouros získal väčšinu odovzdaných hlasov, bol zvolený za európskeho ombudsmana.

(P7_TA(2010)0001)

V rozprave vystúpila Margot Wallström (podpredsedníčka Komisie).

Predseda zablahoželal Nikiforosovi Diamandourosovi k jeho zvoleniu a vyzval ho, aby v náležitom čase zložil prísahu pred Súdnym dvorom v súlade s článkom 204 ods. 7 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia