Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-0150/2009

Predložena besedila :

O-0150/2009 (B7-0240/2009)

Razprave :

PV 20/01/2010 - 15
CRE 20/01/2010 - 15

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Zapisnik
Sreda, 20. januar 2010 - Strasbourg

15. Evropska strategija za Podonavje (razprava)
CRE

Vprašanje za ustni odgovor (O-0150/2009), ki so ga postavili Silvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Kinga Göncz in Antonyia Parvanova Komisiji: Evropska strategija za Podonavje (B7-0240/2009).

Silvia-Adriana Ţicău je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Olli Rehn (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE, Constanze Angela Krehl v imenu skupine S&D, Michael Theurer v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Oldřich Vlasák v imenu skupine ECR, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Csanád Szegedi samostojni poslanec, Lambert van Nistelrooij, Inés Ayala Sender, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Hans-Peter Martin, Evgeni Kirilov, János Áder, Nadezhda Neynsky, Olga Sehnalová, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Miroslav Mikolášik, Evelyn Regner, Ádám Kósa, Karin Kadenbach, Petru Constantin Luhan, Monika Smolková, Iosif Matula in Danuta Maria Hübner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jan Olbrycht, Csaba Sándor Tabajdi, Elena Băsescu, Ivailo Kalfin, Czesław Adam Siekierski, Katarína Neveďalová, Csaba Sógor in Kinga Göncz.

Govoril je Olli Rehn.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 115(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis in Ivailo Kalfin v imenu skupine S&D o evropski strategiji za Podonavje (B7-0031/2010)

- Michael Theurer in Ramona Nicole Mănescu v imenu skupine ALDE o evropski strategiji za Podonavje (B7-0032/2010)

- Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Daniel Cohn-Bendit in Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE o evropski strategiji za Podonavje (B7-0033/2010)

- Jaromír Kohlíček in Miloslav Ransdorf v imenu skupine GUE/NGL o evropski strategiji za Podonavje (B7-0034/2010)

- Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Elisabeth Jeggle, Elena Băsescu, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan in Elena Oana Antonescu v imenu skupine PPE o evropski strategiji za Podonavje (B7-0036/2010)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4. zapisnika z dne 21.1.2010.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov