Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 20 януари 2010 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Съобщение на председателството
 3.Представяне на програмата на испанското председателство (разискване)
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Представяне на програмата на испанското председателство (продължeние на разискването)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Избор на Европейски омбудсман
  
6.2.Временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Предложение за решение на Европейския парламент относно предложението за определянето на член на комисията, до която се извършва допитване преди назначаването на съдиите и генералните адвокати в Съда и Общия съд (гласуване)
  
6.4.Второ преразглеждане на Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС („Споразумение от Котону“) (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.SWIFT (разискване)
 11.Резултати от срещата на върха в Копенхаген по отношение на изменението на климата (разискване)
 12.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 13.Състав на комисиите
 14.Демократизацията в Турция (разискване)
 15.Европейска стратегия за Дунавския регион (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание
 17.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (140 kb) Присъствен списък (62 kb)    Резултати от поименно гласуване (322 kb)    
 
Протокол (102 kb) Присъствен списък (24 kb) Резултати от гласувания (62 kb) Резултати от поименно гласуване (255 kb) Приложение 1 (37 kb) 
 
Протокол (228 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (394 kb) Резултати от поименно гласуване (464 kb) Приложение 1 (68 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност