Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 3.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Ισπανικής Προεδρίας (συζήτηση)
 4.Υποδοχή
 5.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Ισπανικής Προεδρίας (συνέχεια της συζήτησης)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
  6.2.Προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στη Μαδέρα και τις Αζόρες * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.3.Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της πρότασης για τον ορισμό μέλους της επιτροπής η οποία καλείται να εκφέρει γνώμη πριν από τον διορισμό των Δικαστών και Γενικών Εισαγγελέων του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου (ψηφοφορία)
  6.4.Δεύτερη αναθεώρηση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (Συμφωνία του Κοτονού) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.SWIFT (συζήτηση)
 11.Αποτελέσματα της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή (συζήτηση)
 12.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 13.Σύνθεση των επιτροπών
 14.Εκδημοκρατισμός στην Τουρκία (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (140 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (322 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (100 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (68 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (253 kb) Παράρτημα 1 (38 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (213 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (371 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (460 kb) Παράρτημα 1 (68 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου